Tallinna kainestusmajja toimetatute arv aina väheneb

Tallinna kainestusmaja
01.09.2016

Tallinna kainestusmaja teatab, et augustis toimetati kainerisse 462 isikut.

Kainenema toimetatutest oli naisi kokku 82 ja mehi 380. Kainestusmaja kambrites kainenes augustis 222 venelast, 201 eestlast, 21 soomlast ja 18 teiste riikide kodanikku (Leedust, Lätist, Norrast, Venemaalt, Saksamaalt, Indiast ja Poolast). Augustis sattus kainestusmajja 6 narkojoobes isikut ning 128 kindla elukohata isikut.

Vaadeldes ka eelnevate kuude statistikat, nähtub, et kainestusmajja toimetatute arv on pidevalt vähenenud. Aprillis toodi Tallinna kainestusmajja kainenema 555, mais 523, juunis 520 ja juulis 513 isikut.

 
Uudise rubriigid: Raepress