Tallinna päeval annab linnavolikogu esimees Kalev Kallo Poska majas üle linna stipendiumid.

09.05.2017

Tallinna päeval annab linnavolikogu esimees Kalev Kallo Poska majas üle linna stipendiumid. Tänavu pälvivad stipendiumi 40 silmapaistvat üliõpilast erinevatest Tallinna kõrgkoolidest.

Tallinna linn on sõlminud Estonian Business School´i, Tallinna Ülikooli, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ning Tallinna Tehnikaülikooligakoostöölepingud, milles on ette nähtud linna poolt stipendiumitemaksmine eriti väljapaistvatele üliõpilastele, kelle uurimistöö käsitleb linnale olulisi probleeme. Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele stipendiumi maksmist reguleerib Anton Uessoni stipendiumi statuut ning Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia üliõpilastele Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi statuut. Eelmainitud ülikoolid ja kõrgkoolid on kinnitanud kooskõlastatult Tallinna linnavalitsusega stipendiumi statuudid, mille kohaselt Tallinna linn finantseerib iga-aastaselt stipendiumi väljamaksmist.

Tänavu makstakse välja stipendium 35 960 euro ulatuses 40 üliõpilasele.

Pidulik üritus algab Poska majas (Poska tn 8) kell 14.00.

 
Uudise rubriigid: Volikogu