Tantsulavastus elava muusikaga "VajadusTest"

vajadustest-plakat-ev100_0
30.10.2017

31. oktoobril kell 18.30 toimub Tallinna Puuetega Inimeste Kojas tantsulavastus "VajadusTest".

“VajadusTest” pakub turvalist atmosfääri meie erinevuste ja sarnasuste tajumiseks ning vajaduste üle reflekteerimiseks.
See on individuaalselt loodav avatud sotsiaalne ruum, mis võimaldab kohtumisi ja vastastikust empaatiat.

Põhjalik info huvi.tallinn.ee