Tervist Edendav Lasteaed

lasteaed
17.09.2016

2016 aasta juunist on Tallinna Tihase Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Täpsemat infot Tervist Edendavate Lasteaedade kohta leiad

SIIT

 

Tallinna Tihase Lasteaia tervise ja heaolu edendamise põhimõtted:
• lapse tervise säilitamine ja tugevdamine ning tervislike harjumuste kujundamine
• lapse kasvamiseks ja arenguks on tagatud tervislik, eakohane toit ning järjepidevalt toimub tervislike toitumisharjumuste kujundamine
• lapse arengut soodustav, turvalisust ning emotsionaalset heaolu pakkuv arengu-ja kasvukeskkond toas ja õuealal
• lapse arengupotentsiaali toetamine; lapse eneseväärikuse, tunnete ja emotsioonide austamine
• koostöös lastevanematega lasteaias tervislike eluviiside propageerimine
• koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ja lasteaia personali tervise nimel
Eesmärgistatud tervise ja heaolu edendamise tegevused on planeeritud nii lasteaia arengukavasse, lasteaia õppekavasse, aasta tegevuskavasse, rühmade tegevuskavadesse.

Lastele on loodud eeldused ja tingimused igakülgseks kehaliseks tegevuseks nii sise- kui väliskeskkonnas. Sügisel ja kevadel toimuvad liikumistegevused õues – nii lasteaia õuealal kui ka lasteaia lähiümbruses asuvas pargis.
Psühho-sotsiaalne keskkond on lasteaias positiivne:
- Personali ja lastevanemate poolt loodud vaimne keskkond toetab kõigi osapoolte koostööd
- Laste, personali ja lastevanemate vahelised suhted on meeldivad ja sõbralikud
Oluliseks peame laste omavahelisi suhteid: sõprussuhted ja hea koostöö. Innustame lapsi viisakalt suhtlema erinevates olukordades.

Lasteaed osaleb laste tervise hoidmisele ja edendamisele suunatud erinevates ( Tallinna linna, Kristiine Linnaosa jt ) projektides ning on algatanud koos linnaosa lasteasutustega õuesõppe ja liikumistegevustega seotud projekte.
Lasteaia aastategevuskavas on planeeritud rahvusvahelised ja vabariiklikud tervisepäevad ja –nädalad. Samuti on traditsiooniks kujunenud:
 Septembris – spordihommik, sügisandide maitsmine
 Oktoobris – leivanädalal võimalus proovida erinevaid leivasorte, koostöös lastevanematega ka omaküpsetatud leiba. Valmistatud on ka „rohelisi“ võileibu (salat, kurk, tomat, paprika jm)
 Jaanuaris- veebruaris - aeroobikahommik, vastlatrall ja talispordihommik
 Aprillis – südamenädal: valmistame tervisesalatit, maitseme erinevaid puu- ja juurvilju, jüriöö jooks lasteaia õuealal
 Kevadine väljasõit matkarajale (Pääsküla, Tabasalu vm)

 
Uudise rubriigid: Kristiine