Tallinna Lasteaia Kirsike direktori puhkus

Kirsikeylevalt
12.09.2016

Tallinna Lasteaia Kirsike direktor viibib puhkusel 14.09.16-22.09.2016.

Küsimuste korral pöörduge majandusuhataja Tatjana Inevatova poole.