Tallinna Keskkonnaameti välisprojektid ja uuringud

Välisprojektid:

NATTOURS - Jätkusuutlikud loodusrajad linnades kasutades uusi IT lahendusi (NATTOURS - Sustainable urban nature routes using new IT  solutions)

Energia teekaardid – R4E (R4E – Roadmaps for Energy)

BLASTIC – Plastijäätmete teekond Läänemerre (BLASTIC – plastic waste pathways into the Baltic Sea)

INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades.

Lõpetatud välisprojektid:

Uuringud ja õppereisid:

TALLINNAS TEKKIVATE OLMEJÄÄTMETE TAASKASUTAMISE TÕHUSTAMISE UURING PARIMATE PRAKTIKATE NÄITEL

Õppevisiidid Põhjamaadesse

Õppereis Amsterdami välisprojekti CASCADE toetusel in English

Tallinna linna CO2 heitkoguste inventuur

Säästlik sõiduviis - Eco-driving küsitluse tulemused

Jäätmeveo, tänavapuhastuse ning teede ehituse ja remondiga tegelevate ettevõtete Eco-driving sõidustiili rakendamise küsitluse analüüs

Energiasäästu ja keskkonnateadlikkuse teemaline küsitlus

Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas 

Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas (uuringu lõpparuanne) 

Viimati muudetud: 07.09.2017