Avaleht › Linnaplaneerimise koduleht

Tere tulemast Tallinna linnaplaneerimise kodulehele!


Siit leiate infot planeeringute, ehituse, linnakujunduse ja geomaatika valdkonnast. Linnaplaneerimisega tegeleb ja lehekülge haldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 pilt.png

                    

AUTOVABA PÄEV, TALLINN  2015

TALLINNA PEATÄNAVA ARHITEKTUURIVÕISTLUSE TINGIMUSTE JA TALLINNA KESKLINNA LINNARUUMI ARENGUTE TEEMALINE AVALIK KÕNEKOOSOLEK JA ARUTELU.

Esinevad:

Endrik Mänd ja Jaak – Adam Looveer – Peatänav ja Linnakeskuse ja mereäärse jalakäijateruumi ümberkujundamine, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, peaarhitektibüroo

Toomas Haidak MKM – riigi transpordikava prioriteedid, Majandus- ja taristuministeerium

Raul Järg – KIKi projekt kesklinna linnaruum, Eesti Arhitektuurikeskus, arhitekt EAL  

Tiit Sild – võistlustingimused, linnaruum, arhitekt EAL

Marek Rannala – võistlustingimused, liikuvuskontseptsioon, liikuvusspetsialist KAMI OÜ

Dago Antov – Kesklinna liikumisvõimalused ja ühistransport tulevikus vers 1, liiklusekspert

Rein Annusver – Kesklinna liikumisvõimalused ja ühistransport tulevikus vers 2, liiklusekspert

Mari Jüssi - Linnaruumi ümberkujundamise tulevikusuundumused, liikuvusspetsialist SEI

Villem Tomiste – arhitekti visioon, arhitekt EAL

Arutelu  ja publiku küsimused, ettepanekud

PÜHAPÄEVAL 20. SEPTEMBRIL ALGUSEGA KELL 13.00, TELLISKIVI TÄNAVAL

http://www.tallinn.ee/est/Autovaba-paev-2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALATES 1. JUULIST 2015 HAKKAS KEHTIMA UUS EHITUSSEADUSTIK NING EHITUSSEADUSTIKU JA PLANEERIMISSEADUSE RAKENDAMISSEADUS

1.juuli 2015

Uued seadused toovad kaasa mitmeid muudatusi ning nende rakendamine Eesti suurimas omavalitsuses on pikaajaline protsess. Meie ameti spetsialistid teevad kõik endast oleneva, et see toimuks ladusalt kõigi linnakodanike jaoks ning paluvad mõistvat suhtumist erinevat liiki menetlustoimingute läbiviimisel.

Ehitusseadustik

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamisseadus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLINNA PLANEERINGUTE REGISTRI UUS LAHENDUS NÜÜD KÕIGILE KÄTTESAADAV

26.märts 2015

Tallinna Linnaplaneerimise Amet annab teada, et käesoleva nädala algusest on Tallinnas võimalik planeeringutega tutvuda uuenenud planeeringute registri kaudu.

Planeeringute register asub aadressil https://tpr.tallinn.ee. Varasemas registri tarkvaras, mis asub uuel aadressil http://ehitus.tallinn.ee menetletakse edasi projekteerimistingimusi ja ehitusprojekte kuni riikliku ehitisregistri vastava funktsionaalsuse valmimiseni.

Uue registri puhul on prioriteediks seatud, et kodanike jaoks oleks planeeringuid puudutav oluline informatsioon senisest kiiremini leitav, planeeringu koostamise protsess paremini jälgitav ning selles kaasarääkimine registri vahendusel mugavalt teostatav.

Ameti juhataja Anu Hallik-Jürgensteini sõnul on kaasaegne ning mugav kasutajaliides vaid üks osa uue registri võimalustest. Sama oluline on planeeringute koostajatel võimalus esitada ja allkirjastada materjale registris digitaalselt, ameti jaoks võimalus planeeringute digitaalne menetlemine viia uuele tasemele, jälgida aruandluse kaudu oma tegevust, koostada ja allkirjastada planeeringute komisjonide otsused otse registris.

Uuenenud registri arendaja ja ka eelmise registri versiooni tegija AS Dateli juhatuse esimehe Urmas Kõlli sõnul oli Tallinna planeeringute registri arendustöö eriline. Nimelt oli see projekt ettevõtte jaoks EAS-i poolt rahastatud Disainipuldooseri pilootprojekt, mille raames AS Datel kujundas välja ettevõtte IT-lahenduste disaini ja kasutajamugavuste kontseptsiooni.

Selleks, et uus register saaks võimalikult kasutajasõbralik ja erinevate osapoolte vajadusi arvestav, on arenduse kõigis etappides kaasatud protsessi osapooli ning huvigruppe. Lisaks ameti enda põhikasutajatele on koostööd tehtud teiste Tallinna linna asutuste ja ka riiklike üksustega, kes kannavad kooskõlastaja rolli, projekteerimise- ja arendusettevõtetega, kellel on planeeringu esitaja roll ning avalikkusega asumi seltsidest kaasatud isikute näol.

Amet tänab arendusprojekti juhtinud geomaatika teenistust, arenduspartnerit, kaasatud eksperti ning kõiki teisi kes on registri arendusse andnud oma panuse ning julgustab kõiki linnaruumi ja planeerimise huvilisi registriga tutvuma. Kuna registris on andmed senisest paremini eksponeeritud, võib kasutajatele silma jääda vanematest andmetest ja menetlustest tuleneda võivaid tehnilisi või sisestusvigu. Juhul kui leiate andmetes või tarkvaratöös ebareeglipärasust, siis palume sellest teatada registri tehnilisele toele: tprtugi@tallinnlv.ee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELGUSID TALLINNA ÜLEMISTE ÜHISTERMINALI ARHITEKTUURSE IDEEKONKURSI VÕIDUTÖÖD

4. november 2014

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Arhitektide Liidu koostöös korraldatud Tallinna Ülemiste ühisterminali arhitektuursel ideekonkursil selgusid võitjad. 31. oktoobril kuulutati võidutööks välja ideekavand „Tagasi“, mille autoriks tuntud arhitektibüroo 3+1 arhitektid OÜ suure autorite kollektiivina koosseisus Gert Guriev, Markus Kaasik, Riin Kersalu, Kerstin Kivila, Taavi Lõoke, Mihkel Meriste, Andres Ojari, Siim Tiisvelt, Ilmar Valdur. 

Teise auhinna pälvis ideekavand „Puhkus“, mille autoriteks Maarja Kask ja Ralf Lõoke  SALTO AB OÜst.

Kolmanda auhinna sai ideekavand märgusõnaga “Aurumassin”, mille autoriteks Peeter Pere, Eva Kedelauk, Janek Maat, Anna – Liisa Unt, Robert Kähr Peeter Pere Arhitektid OÜst. Ergutuspreemiad määrati võistlustöödele märgusõnadega “Peatänav” arhitektibüroost OÜ Stuudio Tallinn  ja “Ootus” arhitektibüroost B210 OÜ.

PRESSITEADE.

Võidutöö: „Tagasi“

Teine auhind: „Puhkus“

Kolmas auhind: “Aurumassin”

Ergutuspreemiad: “Peatänav” / “Ootus”

Ülejäänud võistlustööd:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜLEMISTE ÜHISTERMINALI ARHITEKTUURSELE IDEEKONKURSILE SAABUS 15 TÖÖD EESTIST JA VÄLISMAALT

21. oktoober 2014

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Arhitektide Liidu koostöös korraldatavale Tallinna Ülemiste ühisterminali arhitektuursele ideekonkursile saabus 15 võistlustööd Eestist ja välismaalt. Esitatud 15 pakkumisest vastas nõutud tingimustele 14, mille hulgast valib žürii välja võidutööd.

Ühisterminali asukohaks on planeeritud Peterburi tee ja Raudtee vaheline ala Ülemiste raudteejaama juures. Esitatud ideekavandid on välja pakkunud Tallinna uuele rahvusvahelisele „väravahoonele“ kaasaegseid kõrgetasemelise arhitektuuriga lahendusi.  Võidutööde alusel koostatakse piirkonna detailplaneeringud ja projekteeritakse Tallinna ühisterminali ja Rail Baltic reisiterminali hoone koos linnapargiga.

Võitjate pidulik väljakuulutamine toimub reedel 31. oktoobril kell 12.00 Tallinnas Roosikrantsi residents, mis asub aadressil Roosikrantsi 4b.

Kõik ideekonkursi materjalid sh protokollid on leitavad Tallinna linna kodulehelt aadressil http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Kaimasolevad-ideekonkursid. Žürii teatab 29. oktoobriks samal aadressil võidutööde ideekavandite märgusõnad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÕHJA-TALLINNAS OTSITAKSE SÄÄSTVAID LIIKLUSLAHENDUSI (NB! HANGE ON LÕPPENUD)

Info Riigihangete registris, hanke viitenumber: 154008

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25.august.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja Põhja-Tallinna liikuvusuuringu avatud hankemenetlusega lihthanke. Töö tulemusena teostatakse ja esitatakse linnaosa liikumiste analüüs ja Põhja-Tallinna linnaosa terviklikud liikluslahenduse skeemid, samuti ettepanekud sundliikumise vähendamiseks.

Eesmärgiks on analüüsida Põhja-Tallinna linnaosa perspektiivset inimeste liikumist üldplaneeringuga planeeritud linnaehituslikke muutusi arvesse võttes ja anda lahendusettepanek liikumiste korraldamiseks.

Linnaarhitekt Endrik Mänd rõhutas, et vajadus sellise uuringu järgi on suur kuna koostatav Põhja-Tallinna üldplaneering annab linnaosas võimaluse endiste tootmisaladele rajada elamispinda ligikaudu 46 000 uuele elanikule. Samuti on võimalik kavandada suures mahus büroo ja äripindasid. „Vajalik on uute arendustega kaasneva linnaehitusliku mõju laiem analüüsimine ja sidumine konkreetsete linnaehituslike muutustega nagu teede, kergliiklusteede või suuremate alade puhul ühistranspordi taristu väljaehitamise vajadusega. Uuringu tulemuste põhjal saame täiendavalt kaaluda, kas sellises mahus elamuarendus on kaasnevaid linnaehituslikke muutusi arvestades võimalik ja linnaehituslikult hea“ lisas Mänd.

Uuring peab andma vastuse milliseid transpordi- ja liikumisviiside lahendusi on vaja üldplaneeringu visiooni realiseerimiseks. Uuring peab arvestama säästvate liikumisviiside st ühistranspordi ja kergliikluse eelisarendamise vajadusega ning inimsõbraliku linnaruumi  tingimustega. Eraldi peab uuring välja tooma meetmed sundliikumiste vähendamiseks.

Käesoleva aasta veebruaris valmisid Linnaplaneerimise Ameti tellimusel koostatud Põhja-Tallinna liikuvusuuringu alusuuringud (koostajad OÜ Psience ja OÜ Positium LBS), mis on väljakuulutatud uuringu alusmaterjaliks. Alusuuringutega saab tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koduleheküljel http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering .

Kõik Põhja-Tallinna liikuvusuuringu hanke materjalid on tasuta alla laetavad riigihangete registris. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. august 2014.

HANKEKUTSE (NB! Täiendatud on hankekutse lisa 3 punktiga 4)

KÜSIMUSED - VASTUSED

RIIGIHANKE PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE (03.09.2014)

UURINGU KVALIFIKATSIOONILE VASTAVUSE JA EDUKAKS TUNNISTAMISE PROTOKOLL (29.08.2014)

 

 

Viimati muudetud: 15.10.2015