Klastriklubi ja klastriveeb

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Ettevõtlusamet algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

KLASTRIKLUBI 

Aastast 2012 tegutseva KLASTRIKLUBI eesmärk on pakkuda 1x kuus Tallinnas/Eestis tegutsevatele klastritele omavahelise kokkusaamise võimalust, jagamaks kogemusi ja paremaid praktikaid, leidmaks partnereid koostööks ning algatamaks uusi projekte.

 
Kohtumised: 
12. detsember 2017 - lektor-Andrus-Albi-klastriklubis detsembris 2017.jpgKlastriklubi külaliseks oli rahvusvahelise müügi teemal Andrus Albi, kes on professionaalne müügitreener maailma suurimas USA päritolu müügiorganisatsioonis Southwestern Consulting. Ettevõtte 160 aasta ajaloo jooksul on ta müüginumbrite osas kõigi aegade edetabelis 7. kohal enam kui 250 000 töötaja seast. Omades enam kui 12 aastast rahvusvahelist kogemust müügis, müügijuhtimises, värbamises ning eestvedamises, on ta treeninud (coaching) tuhandeid müügiinimesi nii Ameerikas kui Euroopas. 

25. oktoober 2017 - Eesti Aasta Ettevõtte 2017 Magnetic MRO külastus

Estonian Airist alguse saanud ja täna riskikapitalifirmale BaltCap kuuluv Magnetic MRO AS on Eesti ainuke Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja AmeerikaKLastriklubi_oktoober 2017.JPG Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Tallinna lennuväljal paiknevates suurtes angaarides teostatakse põhjalikku ehk baashooldust Boeing 737 ja Airbus 320 lennukitüüpidele ning lennukite värvimist. Eraldi teenusena pakutakse lennukihoolduse oskusteabe müüki ja liinihooldusteenust ehk lennukite kiirhooldust välismaa lennujaamades. Lisaks tegeleb ettevõte ka aktiivselt lennukite varuosade vahendamise ja müügiga välismaal, seda 36 riigis. 
Magnetic MRO areng on muljetavaldav. Ettevõtte juhi Risto Mäeotsa sõnult jõuti tänavu juba 75 miljoni euro suuruse käibeni. Veel selle aasta novembris avatakse Tallinnas veel kolmas angaar lennukite värvimiseks. 
Ettevõtte eeliseks on mitte niivõrd odav hind, kui kvaliteedi ja hinna suhe ning tarnimisaegade täpsus, mis lennunduses on olulise tähtsusega. Konkurentsivõime tagamiseks on oluliselt panustatud valdkondlikku innovatsiooni, seda lennuki plastmassist detailide 3D printimisest kuni näiteks liitreaalsuse rakendusteni lennukite hooldusel.

Pildigalerii klastriklubi visiidist ettevõttesse Magnetic MRO.

14. september 2017

Klastriklubi september 2017.jpg

Klastriklubi sügishooaeg algas taaskord rahvusvaheliselt. Toimus järjekorras teine üritus sarjast „International Clusters Meetup”. Sellel korral oli klubil külas Euroopa Liidu COSME programmist rahastatud projekti CECIL (Cluster Excellence for Creative Industries Leadership) delegatsioon, kuhu kuulusid viie klastri esindajad viiest Euroopa riigist – Iirimaa, Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Taani. CECIL projekti eesmärgiks on tõsta klastrite pädevust ning arendada (ühis)teenuseid loome- ja kultuurisektori ning IT-sektori koostöös (digitaalne loomemajandus). Eelmainitud projektis osalevad klastrid, kes omavad kõik Euroopa klastrite kvaliteedimärgist, sealhulgas on enam kui 1000 partnerorganisatsiooni esindav Prantsusmaa digitaaltehnoloogia klaster Cap Digital jõudnud kvaliteedimärgise kuldtasemeni.

Klastriklubi hooaja lõpuürituse 2017.jpg

14. juuni 2017 

Klastriklubi kevadhooaja viimasel kohtumisel Särgava residentsis räägiti inimesest ja tervisest, seda nii klastri kui klastrijuhtide vaatenurgast.

Inimest kui tööjõudu tervikuna iseloomustab võime teha loovat tööd ja luua lisaväärtust. Tehes asju, mida me oskame, väärtustame ja mis meid õnnelikuks teeb, seejuures teistele kasu loob, tõuseb nii meie motiveeritus, töösuutlikkus kui elukvaliteet. Võttes arvesse, et klastrite teke ja areng põhineb just omavahelistel koostöösuhetel, mil vahetatakse ideid ning teostatakse ühise jõuga püstitatud eesmärke, on just klastri eestvedajatel kanda oluline roll kõigi osapoolte liitmisel ning motiveerimisel. Klastrijuhtide vaimse tervise tugevdamise vestlusringi hoidsid üleval Doris Põld IKT klastrist ning Anu Eslas kaitsetööstuse klastrist.     

Ka meie füüsiline tervis vajab olulist tähelepanu. Valdkonna arengu eest kannab Eestis hoolt Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST. Klastri fookuses on inimene ning tema eluea ja tervena elatud aastate arvu tõstmine. Kuna liikumistervise arendamisega tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid on valdavalt väikesed, ent unikaalsed, siis püütakse just läbi koostöö luua ühiselt midagi uut inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamiseks. Klastrijuhtide töövõimekuse ja hea toonuse säilitamise võimalusi tutvustas klubilistele füsioterapeut ja koolitaja Katre Lust-Mardna Füsioteraapia Kliinikust, kelle juhendamisel prooviti harjutuste kaudu läbi ka lihtsaimad võtted pingetest vabanemiseks.

2. mai 2017 - Klastriklubi külaskäik Magnumi logistikakeskusesse.JPGTallinna piiril Laagris tegutsev Magnumi logistikakeskus (Magnum Logistics OÜ) on tunnistatud üheks Kesk- ja Ida-Euroopa moodsaimaks laomajanduses, kohe avamise aastal 2008 pälvis ta tiitli „Aasta Logistikategu”. Enam kui 9000 m² ladu koos rohkem kui 168 töötajaga võimaldab pakkuda mitmesuguseid käitlus- ja ladustamisteenuseid väga suures mahus, seda kõike robotiseeritud konteinerliinil.

Tänu moodsa tehnoloogia kasutamisele (robotid, skannerid, RF käsiterminalid jne) ja automatiseeritusele on logistikakeskuse laoprotsessid äärmiselt ajasäästlikud, täpsed ja kordades efektiivsemad. Tipp-päevadel on ladu suutnud töödelda 38 000 tellimusrida (tuleb arvestada, et ühel tellimusel on tavaliselt ca 15-25 rida). 

Klastriklubi külastas Ämari lennubaasi 2017.jpg

30. märts 2017  Kaitsetööstus on iga riigi jaoks strateegiline tööstusharu, mis lähtub riigi ja ettevõtete koostööst. Eesti Kaitsetööstuse Liidus olevad umbes sada ettevõtet moodustavad reaalselt oma tooteid eksportiva, kõrge väärtusloomega ning selgete konkurentsieelistega majandusharu, mis loob Eestis uusi töökohti ja annab järjest suurema panuse majanduskasvu, aga ka julgeolekusse. Tööstuse põhisuundadeks on elektroonika, energia salvestamine, imitaatorid, küberkaitse, erivarustus, mehitamata süsteemide arendamine ja –riietus ning robootika. Eesti kaitsetööstuse klastri eestvedamisel oli klubilistel harukordne võimalus külastada Eesti õhuväele kuuluvat Ämari lennubaasi kui üht kaitsebaasidest, mille peamisteks ülesanneteks on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal ning korraldada kogu Kaitseväe lennundustegevust ja väljaõpet.

15. veebruar 2017  Jaanuari keskpaigas avalikustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uuendatud sisu, ülesehituse ja visuaalse väljanägemisega Eestit tutvustava veebikeskkonna https://estonia.ee/ ja Eesti brändi kodu aadressil https://brand.estonia.ee/, mis pälvis avalikkuses hulganisti tähelepanu ja poleemikat.

Klastriklubi PullisKuna ühelt poolt on riigi rahalist tuge saavatel klastritel kohustus Eesti brändi kujunduselemente kasutada, teisalt aga on teadlikkus uue Eesti kuvandi sisust, kontseptsioonist ja kasutusvõimalustest veel üsna puudulik, siis avanes klastriklubis meeldiv võimalus brändi eestvedajatega ühiselt antud teemal mõtteid vahetada. 15. jaanuaril toimunud Klastriklubis käisid külas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turundusjuht Piret Reinson ning Eesti Disainimeeskonna disainijuht Alari Orav.

 

12. jaanuar 2017 - Klastriklubi alustas oma 6. tegevusaastat rahvusvahelise kontaktüritusega „International Clusters Meetup #1”. Rahvusvaheliseks kohtumiseks oli ka sobiv võimalus. Nimelt oli 9.-13. jaanuarini IKT klastril projekti „5FOREXCELLENCE“ raames külas partnerklastrid Rootsist ja Lätist, kes koolitasid Tallinnas end ühiselt klastrijuhtimise alal. Koolituse viisid läbi 5 Hispaania eksperti sihtasutusest European Foundation for Cluster Excellence, kellele on õigus korraldada Euroopa klastrite kvaliteedimärgise alaseid koolitusprogramme üle Euroopa.

Projektis 5FOREXCELLENCE osalevad klastrid:

Klastiklubi pegasuses.jpg

 

 

Varasemad klastriklubi kohtumised


 

KLASTRIVEEB

Ettevõtlusameti poolt loodud veebileht www.estonianclusters.ee sisaldab eesti ja inglise keeles infot Eestis tegutsevate klastrite, klastri partnerite ja klastreid soosivate ärikeskkondade kohta.

Klastriveebi avafoto.png

Veebilehe eesmärk on tõsta teadlikkust Eesti klastritest, anda ülevaatlikult infot nende kohta ja teha Eesti klastrid nähtavaks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Leht koondab täna infot kokku 23 Eesti klastrist. Ühtlasi kutsutakse klastriveebiga liituma ka teisi juba tegutsevaid ja alustavaid kooslusi.

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Ettevõtlusamet algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

 

Lisainfo:

Jaanus Vahesalu
Tallinna Ettevõtlusamet
ettevõtluse arendamise osakond
välisprojektide juhtivspetsialist
Tel 640 4425

 

Viimati muudetud: 28.12.2017