Klastriklubi ja klastriveeb

laster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Ettevõtlusamet algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

KLASTRIKLUBI 

Aastast 2012 tegutseva KLASTRIKLUBI eesmärk on pakkuda 1x kuus Tallinnas/Eestis tegutsevatele klastritele omavahelise kokkusaamise võimalust, jagamaks kogemusi ja paremaid praktikaid, leidmaks partnereid koostööks ning algatamaks uusi projekte.

 
Kohtumised: 

25. oktoober 2017 - Eesti Aasta Ettevõtte 2017 Magnetic MRO külastus

Estonian Airist alguse saanud ja täna riskikapitalifirmale BaltCap kuuluv Magnetic MRO AS on Eesti ainuke Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja AmeerikaKLastriklubi_oktoober 2017.JPG Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Tallinna lennuväljal paiknevates suurtes angaarides teostatakse põhjalikku ehk baashooldust Boeing 737 ja Airbus 320 lennukitüüpidele ning lennukite värvimist. Eraldi teenusena pakutakse lennukihoolduse oskusteabe müüki ja liinihooldusteenust ehk lennukite kiirhooldust välismaa lennujaamades. Lisaks tegeleb ettevõte ka aktiivselt lennukite varuosade vahendamise ja müügiga välismaal, seda 36 riigis. 
Magnetic MRO areng on muljetavaldav. Ettevõtte juhi Risto Mäeotsa sõnult jõuti tänavu juba 75 miljoni euro suuruse käibeni. Veel selle aasta novembris avatakse Tallinnas veel kolmas angaar lennukite värvimiseks. 
Ettevõtte eeliseks on mitte niivõrd odav hind, kui kvaliteedi ja hinna suhe ning tarnimisaegade täpsus, mis lennunduses on olulise tähtsusega. Konkurentsivõime tagamiseks on oluliselt panustatud valdkondlikku innovatsiooni, seda lennuki plastmassist detailide 3D printimisest kuni näiteks liitreaalsuse rakendusteni lennukite hooldusel.

Pildigalerii klastriklubi visiidist ettevõttesse Magnetic MRO.

14. september 2017

Klastriklubi september 2017.jpg

Klastriklubi sügishooaeg algas taaskord rahvusvaheliselt. Toimus järjekorras teine üritus sarjast „International Clusters Meetup”. Sellel korral oli klubil külas Euroopa Liidu COSME programmist rahastatud projekti CECIL (Cluster Excellence for Creative Industries Leadership) delegatsioon, kuhu kuulusid viie klastri esindajad viiest Euroopa riigist – Iirimaa, Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Taani. CECIL projekti eesmärgiks on tõsta klastrite pädevust ning arendada (ühis)teenuseid loome- ja kultuurisektori ning IT-sektori koostöös (digitaalne loomemajandus). Eelmainitud projektis osalevad klastrid, kes omavad kõik Euroopa klastrite kvaliteedimärgist, sealhulgas on enam kui 1000 partnerorganisatsiooni esindav Prantsusmaa digitaaltehnoloogia klaster Cap Digital jõudnud kvaliteedimärgise kuldtasemeni.

Klastriklubi hooaja lõpuürituse 2017.jpg

14. juuni 2017 

Klastriklubi kevadhooaja viimasel kohtumisel Särgava residentsis räägiti inimesest ja tervisest, seda nii klastri kui klastrijuhtide vaatenurgast.

Inimest kui tööjõudu tervikuna iseloomustab võime teha loovat tööd ja luua lisaväärtust. Tehes asju, mida me oskame, väärtustame ja mis meid õnnelikuks teeb, seejuures teistele kasu loob, tõuseb nii meie motiveeritus, töösuutlikkus kui elukvaliteet. Võttes arvesse, et klastrite teke ja areng põhineb just omavahelistel koostöösuhetel, mil vahetatakse ideid ning teostatakse ühise jõuga püstitatud eesmärke, on just klastri eestvedajatel kanda oluline roll kõigi osapoolte liitmisel ning motiveerimisel. Klastrijuhtide vaimse tervise tugevdamise vestlusringi hoidsid üleval Doris Põld IKT klastrist ning Anu Eslas kaitsetööstuse klastrist.     

Ka meie füüsiline tervis vajab olulist tähelepanu. Valdkonna arengu eest kannab Eestis hoolt Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST. Klastri fookuses on inimene ning tema eluea ja tervena elatud aastate arvu tõstmine. Kuna liikumistervise arendamisega tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid on valdavalt väikesed, ent unikaalsed, siis püütakse just läbi koostöö luua ühiselt midagi uut inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamiseks. Klastrijuhtide töövõimekuse ja hea toonuse säilitamise võimalusi tutvustas klubilistele füsioterapeut ja koolitaja Katre Lust-Mardna Füsioteraapia Kliinikust, kelle juhendamisel prooviti harjutuste kaudu läbi ka lihtsaimad võtted pingetest vabanemiseks.

2. mai 2017 - Klastriklubi külaskäik Magnumi logistikakeskusesse.JPGTallinna piiril Laagris tegutsev Magnumi logistikakeskus (Magnum Logistics OÜ) on tunnistatud üheks Kesk- ja Ida-Euroopa moodsaimaks laomajanduses, kohe avamise aastal 2008 pälvis ta tiitli „Aasta Logistikategu”. Enam kui 9000 m² ladu koos rohkem kui 168 töötajaga võimaldab pakkuda mitmesuguseid käitlus- ja ladustamisteenuseid väga suures mahus, seda kõike robotiseeritud konteinerliinil.

Tänu moodsa tehnoloogia kasutamisele (robotid, skannerid, RF käsiterminalid jne) ja automatiseeritusele on logistikakeskuse laoprotsessid äärmiselt ajasäästlikud, täpsed ja kordades efektiivsemad. Tipp-päevadel on ladu suutnud töödelda 38 000 tellimusrida (tuleb arvestada, et ühel tellimusel on tavaliselt ca 15-25 rida). 

Klastriklubi külastas Ämari lennubaasi 2017.jpg

30. märts 2017  Kaitsetööstus on iga riigi jaoks strateegiline tööstusharu, mis lähtub riigi ja ettevõtete koostööst. Eesti Kaitsetööstuse Liidus olevad umbes sada ettevõtet moodustavad reaalselt oma tooteid eksportiva, kõrge väärtusloomega ning selgete konkurentsieelistega majandusharu, mis loob Eestis uusi töökohti ja annab järjest suurema panuse majanduskasvu, aga ka julgeolekusse. Tööstuse põhisuundadeks on elektroonika, energia salvestamine, imitaatorid, küberkaitse, erivarustus, mehitamata süsteemide arendamine ja –riietus ning robootika. Eesti kaitsetööstuse klastri eestvedamisel oli klubilistel harukordne võimalus külastada Eesti õhuväele kuuluvat Ämari lennubaasi kui üht kaitsebaasidest, mille peamisteks ülesanneteks on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal ning korraldada kogu Kaitseväe lennundustegevust ja väljaõpet.

15. veebruar 2017  Jaanuari keskpaigas avalikustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uuendatud sisu, ülesehituse ja visuaalse väljanägemisega Eestit tutvustava veebikeskkonna https://estonia.ee/ ja Eesti brändi kodu aadressil https://brand.estonia.ee/, mis pälvis avalikkuses hulganisti tähelepanu ja poleemikat.

Klastriklubi PullisKuna ühelt poolt on riigi rahalist tuge saavatel klastritel kohustus Eesti brändi kujunduselemente kasutada, teisalt aga on teadlikkus uue Eesti kuvandi sisust, kontseptsioonist ja kasutusvõimalustest veel üsna puudulik, siis avanes klastriklubis meeldiv võimalus brändi eestvedajatega ühiselt antud teemal mõtteid vahetada. 15. jaanuaril toimunud Klastriklubis käisid külas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turundusjuht Piret Reinson ning Eesti Disainimeeskonna disainijuht Alari Orav.

 

12. jaanuar 2017 - Klastriklubi alustas oma 6. tegevusaastat rahvusvahelise kontaktüritusega „International Clusters Meetup #1”. Rahvusvaheliseks kohtumiseks oli ka sobiv võimalus. Nimelt oli 9.-13. jaanuarini IKT klastril projekti „5FOREXCELLENCE“ raames külas partnerklastrid Rootsist ja Lätist, kes koolitasid Tallinnas end ühiselt klastrijuhtimise alal. Koolituse viisid läbi 5 Hispaania eksperti sihtasutusest European Foundation for Cluster Excellence, kellele on õigus korraldada Euroopa klastrite kvaliteedimärgise alaseid koolitusprogramme üle Euroopa.

Projektis 5FOREXCELLENCE osalevad klastrid:

Klastiklubi pegasuses.jpg

 

6. detsember 2016  Aasta viimasel klastriklubi kohtumisel Food Studios oli fookuses mõisted „etikett ja protokoll“ ning „benchmarking“. Pealtnäha kaks erinevat teemat, mis ometi mõlemad on seotud enda jälgimise ning teistega võrdlemisega. Oma kogemusi erinevate riikide ärikultuuri ja vastuvõttudega seonduva ärietiketi osas jagas klastriklubis Riigikantselei protokolliülem pr Ülle-Marika Põldma, kes omab pikaaegset kogemust ametlike riigivisiitide, vastuvõttude ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 

IKT klaster tutvustamas European Cluster Excellence hõbetaseme sertifikaadi taotlemise kogemust.jpgKohtumise teiseks teemaks oli benchmarking ehk klastrijuhtimise taset tähistav üle-euroopaline kvaliteedimärgis European Cluster Excellence. Tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega, mis aitab läbi süstemaatilise analüüsi hinnata klastrijuhtimise taset ning tõsta seeläbi klastrite kvaliteeti tervikuna. Erinevatele kriteeriumitele tuginedes tunnustatakse erapooletu hindamise läbinud klastreid kas kuld-, hõbe- või pronksmärgisena. Esimese klastrina Eestis omistati käesoleval aastal Eesti IKT klastrile vastava märgise hõbetaseme sertifikaat. Saadud sertifikaadiga omab klaster Euroopa taseme kvaliteedimärgist, on rahvusvaheliselt tunnustatud ja usaldusväärne koostööpartner  ning arendab oma protsesse teadlikult. Hindamisprotsessi tutvustanud IKT klastri projektijuhi Doris Põllu sõnul oli märgisest ehk isegi olulisem see, mida auditi käigus ise õpiti  –  nt oskus klastrit paremini müüa ja tegevusi avalikkusele presenteerida või siis teenuseid nö „pakendada”. Klastrite analüüs viidi läbi EL COSME programmist rahastatava projekti “5FOREXCELLENCE” raames.

klastriklubi külas Funderbeam´il.jpg
10. november 2016 – 
FinanceEstonia eestvedamisel käis klastriklubi külas iduettevõttel Funderbeam. Räägiti nii finantsteenuste sektori arengutest kui finantstehnoloogia (fintech) ettevõtete võidukäigust. Finantsteenuste sektor on viimaste aastate jooksul jõudsalt arenenud. Traditsiooniliste teenuste kõrvale on tekkinud mitmeid uuenduslikke lahendusi, mis on oluliselt muutnud kogu sektori nägu. Eelkõige on märgata just finantstehnoloogia ettevõtete jõulist pealetungi, seda näiteks uudsete eraisikult eraisikule laenuvõimaluste, ühisrahastuslahenduste ning maksuteenuste loomisel. Oma kogemust uute teenuste loomisel jagasid maailma esimese iduettevõtete börsi Funderbeam juht Kaidi Ruusalepp ning ühisrahastusplatvormide Hooandja ja Fundwise eestvedaja Henri Laupmaa.

 

13. oktoober 2016 – Tallinna klastriklubi väljasõidul Paldiskisse Pakri Teadus- ja Tööstusparki oli fookuses rohetehnoloogia. 

klastriklubililsed_Kivi 12-Pakri Teadus ja Tööstuspargis.jpgPAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevus on suunatud rohetehnoloogia sektori innovatsiooni ning ülemaailmsetesse väljakutsetesse: taastuvenergeetika, hoonete energiatõhusus, tark energiavõrk (smart-grid), tark-linn (smart-city), energia salvestamine, elektrisõidukid ja roheline kütus. Pakri Plazas toimunud kohtumisel tutvustas teadus- ja tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo Jr 60 ha suuruse pargi võimalusi ning eesmärke taastuvenergia kasutamise osas. Asukohast tulenevalt on kogu piirkonnal head taastuvenergiaressursid tuule ja päikese, aga ka merehoovuste näol. Juba täna toodetakse Paldiskis rohkem energiat, kui linn suudab tarbida – milline potentsiaal energiasaareks! 

Koostootmisseadme GFE45 esitlus  Paldiski roheruumis.jpgPAKRI-le kuuluvatest hoonekompleksidest oli visiidi käigus võimalik lähemalt tutvutada Kivi 12 tootmishoonega, mis on näiteks 100% LED valgustusel, andes suure energiasäästu hoones asuvatele ettevõtetele. Külaskäiguga samal päeval avas pargi üks asukatest ettevõte Green Fuel Energy ühe maailma kompaktseima puiduhakkel töötava koostootmisseadme GFE45 esitlusruumi. Kuigi tegemist on pigem väikese koostootmisseadmega, on sel siiski suurte energiajaamade ees on oma eelis – GFE45 koostootmisseadmeid saab paigaldada kohtadesse, kus on väike tarbimine, puudub tsentraalne küttevõrk või elektri põhivõrk.

Tehnopoli ja PAKRI koostööd rohetehnoloogia vallas tutvustasid Kaija Valdmaa ja Kairi Sülla. Vaata Tallinna Teaduspark Tehnopoli ettekannet siit.

 

Klastriklubi juuni 2016.JPG

 8. juuni 2016  „Kus on Volli?“ 

Just sellist alapealkirja kandis klastriklubi kevadhooaja lõpuseminaril ajakirjanik-saatejuhi Urmas Vaino ettekanne meedia tähelepanu võitmise võludest ja valudest tänapäeva infotulva ajastul. Oleme jõudnud aega, mil tööealise internetti ühendatud inimesena töötleme vabal ajal 100 000 sõna ehk 34 gigabiti jagu infot ning veedame ööpäevas rohkem aega ekraani ees kui kulub magamiseks. Infot on palju, selle detailsusaste on aastatega kordades kasvanud, lisaks on konkurents meediaallikate vahel tekitanud ka info usaldusväärsuse küsimuse. Kui müüvad eelkõige kollased teemad ja tarbijaajakirjandus, siis kuidas võita meedia tähelepanu tõsisemate või asjakohaste teemadega? Kaheks oluliseks märksõnaks on korralik ettevalmistus ja teadlik meediasuhete hoidmine kvaliteetsete meediakanalitega. Televisioonis tuleb tajuda saate ja vaataja konteksti. Olulisemad kolm asja, mida tahad öelda, tuleb kirja panna. Faktidega ei tohi eksida.  Mõtle, millega eristud. Seda, kes esimesena räägib, usutakse kõige rohkem. Tark ja läbimõeldud lähenemine meediale aitab ehk ka klastritel oma Volli nähtavaks teha.

 

28. aprill 2016 – Klastriklubi fookuses oli teedeehitusKlastriklubi Teede Tehnokeskuse laboris.jpg

Teedeehitussektor on olulisemaid harusid ehitusvaldkonnas ning avaldab oma tegevusega tervikuna mõju ka kõigi teiste majandusvaldkondade tegutsemisele. On selge, et tänaseks ligi 60 000 km pikkune Eesti teedevõrk vajab pidevat hoolt ja arendamist. Seejuures on sektori eripäraks tööde hankimine peamiselt riigihangete kaudu, kus suurem osa töödest on seotud väikese hulga tellijatega riigi ja suuremate omavalitsuste näol ning mille puhul innovatsioon ja uued lahendused ei ole alati primaarsed. Teede kvaliteedi tõstmiseks oleks vaja aga investeerida uute tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu ning panustada valdkondliku tööjõu arendamisse.

Teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamisega tegeleb aktiivselt Eesti Asfaldiliit. Liidu algatusel loodud Teedeklastri tegemisi tutvustas 28. aprillil Tallinna klastriklubi koosviibimisel liidu tegevjuht Märt Puust, rõhutades klastrisse koondumisega kaasnenud tegevuste lisandväärtust kogu sektorile ja ehitustarneahela erinevatele osapooltele.

Klubilisi võõrustanud klastri ühe partnerettevõtte AS Teede Tehnokeskus juhi Taivo Mölli sõnul saab Eesti tee innovatsioonini kulgeda just koostöös ning uute lahenduste otsimisel ja elluviimisel. Teedele spetsialiseerunud uurimisasutusena pakub Teede Tehnokeskus laia teenustepaketti laboriteenustest kuni ehitusmaterjalide sertifitseerimiseni, arendades muuhulgas intelligentseid transpordi-süsteeme koostöös IT-ettevõtetega. Tähelepanu pälvis ka ettevõtte slogan „Me armastame teid!“.

30. märts 2016

Neiser.jpg

Märtsikuise klastriklubi fookuses oli seekord mööblitööstus. Eesti Mööblitootjate Liidu eestvedamisel käisime külas pehmet mööblit valmistavas ettevõttes Neiser. AS-i Neiseri Grupp arengust ja olulisematest muudatustest tootmisjuhtimises andsid ülevaate ettevõtte omanik Jori Ala-Jyrä ja uuenduste eestvedaja August Kull. Ettevõtte tugevusteks on kaasaegne tootmine, läbimõeldud protsessijuhtimine ja kõrge lisandväärtus.

Just toodete lisandväärtuse ja tootmise tööviljakuse tõstmise vajalikkust kui üht peamist mööblitööstuse arengu edufaktorit rõhutas ka Eesti Mööblitootjate Liidu tegevjuht Herkki Kitsing sektori ülevaadet tehes ning mööblitööstuse klastri tulemusi kokku võttes. Ühe elaniku kohta on Eesti üks enim mööblit eksportivaid riike Euroopas, meie peamisteks eksporditurgudeks on Põhjamaad. Samas on peamiseks ekspordi takistajaks jätkuvalt kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Kohtumise raames tutvustati ka värskelt Eesti turule sisenevat kõrgtehnoloogilist tööstuslikku värvimist pakkuvat ettevõtet Lainisalo Industrial Painting ning avalikule sektorile suunatud riiklikku innovaatiliste hangete toetusmeedet, kus klastritel on võimalus oma kompetentsi pakkuda.

 

Artec Designi seadmed nii Eesti kui ka välismaa ettevõtetele.JPG28. jaanuar 2016  Eesti elektroonikatööstus on aastaid olnud töötleva tööstuse harudest üks olulisemaid majanduskasvu panustajaid, andes suure osa tööstussektori ekspordi kasvust. Jätkamaks läbi ühistegevuste kõrge lisandväärtusega toodete ja insenertehniliste teenuste arendamist ning ekspordivõimekuse kasvatamist alustas käesoleva aasta jaanuaris 2016 tegutsemist Eesti targa elektroonika klaster ESTRONICS, mida veab Eesti Elektroonikatööstuse Liit. Klastri partnerettevõtted Artec Design ja Rantelon ning Eesti Plastitööstuse Liit tutvustasid eilses klastriklubis oma tegemisi ning ühistegevuse eesmärke.

 

Varasemad klastriklubi kohtumised


 

KLASTRIVEEB

Ettevõtlusameti poolt loodud veebileht www.estonianclusters.ee sisaldab eesti ja inglise keeles infot Eestis tegutsevate klastrite, klastri partnerite ja klastreid soosivate ärikeskkondade kohta.

Klastriveebi avafoto.png

Veebilehe eesmärk on tõsta teadlikkust Eesti klastritest, anda ülevaatlikult infot nende kohta ja teha Eesti klastrid nähtavaks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Leht koondab täna infot kokku 23 Eesti klastrist. Ühtlasi kutsutakse klastriveebiga liituma ka teisi juba tegutsevaid ja alustavaid kooslusi.

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Ettevõtlusamet algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

 

Lisainfo:

Jaanus Vahesalu
Tallinna Ettevõtlusamet
ettevõtluse arendamise osakond
välisprojektide juhtivspetsialist
Tel 640 4425

 

Viimati muudetud: 30.10.2017