Mittetulundustegevuse toetamine ettevõtluse valdkonnas

Tallinna Ettevõtlusamet võtab vastu mittetulundustegevuse toetuse taotlusi ettevõtluse valdkonnas, mille tegevused on suunatud ettevõtlusaktiivsuse suurendamisele, ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele või ettevõtete koostöö arendamisele haridus- ja teadusasutustega.

Taotlusvoorude tähtajad on 2017. aastal järgnevad:

1. taotlusvoor (I poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 16. jaanuar 2017
2. taotlusvoor (I ja II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 27. märts 2017
3. taotlusvoor (II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 28. august 2017

Toetuse andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord. Toetuse andmisel lähtub amet 2017. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest (sh üldised lisatingimused Lisas 1 ja ettevõtlusvaldkonna lisatingimused Lisas 3). 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Taotlus (hiljem ka tegevus- ja kuluaruanne) esitatakse iseteeninduskeskkonna kaudu (iseteeninduskeskkonna kasutusjuhend).

Rahastatud taotlustega saate tutvuda www.tallinn.ee/est/mittetulundus.


Õigusaktid 

Tallinna Linnavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord"

Tallinna ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia 2014-2018

 

Kontakt:

Jaanus Vahesalu
Tel. 640 4425
Jaanus.Vahesalu@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 12.12.2016