Tallinn arvudes 2000

Kogumik koosneb järgmistest peatükkidest:

1. Üldosa
2. Ilmastik ja keskkond
3. Rahvastik
4. Tööturg
5. Ettevõtlus
6. Turism ja majutustegevus
7. Väliskaubandus
8. Leibkonnad. Palk
9. Elamufond ja ehitustegevus
10. Energia. Vesi. Kanalisatsioon
11. Transport ja side
12. Haridus ja kultuur
13. Sotsiaalhooldus ja tervishoid
14. Õigusrikkumised
15. Tallinna linn - juhtimine ja eelarve

* selles kogumikus sisalduvad andmed on aasta 2000 kohta või esitatud seisuga 01.01.2001

 

Tallinn arvudes pealeht

Viimati muudetud: 19.08.2009