Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond

Teenused 

Juhataja: Helbe Põdder
kabinet 109 telefon: 640 4823 e-post: helbe.podder@tallinnlv.ee
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15.00 - 18.00 ja neljapäeviti 9.00 - 12.00

Sotsiaaltoetuste talitus

Peaspetsialist: Angela Altmets
kabinet: 107 telefon: 640 4862 e-post: angela.altmets@tallinnlv.ee
(toimetulekutoetus, sünnitoetus, universaaltoetused)

Peaspetsialist: Kerli Sööt  
kabinet: 107 telefon: 640 4834 e-post: kerli.soot@tallinnlv.ee
(toimetulekutoetus, sünnitoetus, universaaltoetused)

Vanemspetsialist: Maria Kristina Pestrova
kabinet: 111 telefon: 640 4832 e-post: mariakristina.pestrova@tallinnlv.ee
(ühekordsed toetused)

Spetsialistide vastuvõtt:

esmaspäeviti   9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30
teisipäeviti      9.00 - 12.00
neljapäeviti     9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
reedeti           9.00 - 12.00

Sotsiaalteenuste talitus

Peaspetsialist: Ly Kark 

kabinet: 110 telefon: 640 4807 e-post: ly.kark@tallinnlv.ee
(täisealiste isikute eestkoste vormistamine, hoolekandeasutusse ja sotsiaalkorterisse paigutamine)

Peaspetsialist: Julia Stepanov
kabinet: 110 tel 640 4830 e-post: julia.stepanov@tallinnlv.ee

(sotsiaalmajja paigutamine, Toidupanga abi korraldamine, koduhoolduse järelevalve teostamine, riikliku matuse asjaajamise korraldamine)

Vanemspetsialist: Svea Kool
kabinet: 106 telefon: 640 4869 e-post: svea.kool@tallinnlv.ee

(hooldaja määramine,
puuetega ja erivajadustega inimeste juhtumite korraldamine, s.h. neile vältimatu abi osutamine; invatransport (alaealised ja täiskasvanud); eluruumi kohandamise korraldamine; abivajajate toitlustamise korraldamine)

Vanemspetsialist: Kristi Beljajev
kabinet: 106 telefon: 640 4871 e-post: kristi.beljajev@tallinnlv.ee

(hooldaja määramine,
puuetega ja erivajadustega inimeste juhtumite korraldamine, s.h. neile vältimatu abi osutamine; invatransport (alaealised ja täiskasvanud); eluruumi kohandamise korraldamine; abivajajate toitlustamise korraldamine)

Spetsialistide vastuvõtt:
esmaspäeviti   9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30
teisipäeviti      9.00 - 12.00
neljapäeviti     9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
reedeti           9.00 - 12.00

Lastekaitse talitus:

Lastekaitse peaspetsialist: Tiina Juurik

kabinet: 105 telefon:640 4810 e-post: tiina.juurik@tallinnlv.ee

(eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides)

Lastekaitse peaspetsialist: Olga Jevdokimova

kabinet: 103 telefon: 640 4804 e-post olga.jevdokimova@tallinnlv.ee

(eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides)

Lastekaitse peaspetsialistide vastuvõtt:
esmaspäeviti   15.00 - 17.30
neljapäeviti     9.00 - 12.00

Lastekaitse vanemspetsialist: Helerin Mõttus
kabinet: 104 telefon: 640 4833 e-post: helerin.mottus@tallinnlv.ee

(töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine)

Lastekaitse vanemspetsialist: Renata Pužaikina
kabinet: 104 telefon: 640 4870 e-post: renata.puzaikina@tallinnlv.ee

(töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine; linnaosa alaealiste komisjoni töö ja asjaajamise korraldamine)

Lastekaitse vanempetsialistide vastuvõtt:
esmaspäeviti   9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30
teisipäeviti      9.00 - 12.00
neljapäeviti     9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
reedeti          9.00 - 12.00

Sotsiaalhoolekande osakonna tegevusvaldkond:

Toimetulekutoetuse vormistamine (1-20 kuupäevani)
kabinet: 107
Vajalik esitada: tõend eluasemekulude kohta (üürikviitung ja elektriarve),  töötute kaardid, tõend alimentide saamise või mittesaamise kohta, isikut tõendav dokument.

Toitlustamistalongide väljastamine vähekindlustatutele
kabinet: 106

Koduhoolduse vormistamine üksikutele eakatele
kabinet 106
Vajalik esitada: avaldus, arstitõend.

Hoolduse vormistamine raske ja sügava puudega inimestele
kabinet: 106
Vajalik esitada: avaldus, puude raskusastme tõend, isikut tõendav dokument.

Sotsiaalkorterisse paigutamine
kabinetid: 106, 110, 111
Vajalik esitada: avaldus, isikut tõendav dokument, erijuhtudel lisaks muud dokumendid

Hoolekandeasutusse paigutamine, eestkoste vormistamine
kabinet: 108 - eakad, puudega täiskasvanud
Vajalik esitada: avaldus, arstitõend, isikut tõendav dokument.
kabinet: 105 - alaealised
Vajalik esitada: avaldus, arstitõend, tõendavad dokumendid lapse vanemlikust hoolitsusest ilma jäämise kohta. 

Sõidusoodustuse vormistamine Tallinna ühistranspordi kasutamiseks
kabinetid: 104, 105 - paljulapselised pered
Vajalik esitada: lapsevanema isikut tõendav dokument, lapse õpilaspilet.

kabinet 106 - puudega täiskasvanud

Vajalik esitada: isikut tõendav dokument, puuet tõendav dokument.

Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine
kabinet: 107 ja 111 - lastega peredele, eakatele, puudega inimestele, töötutele, kodututele.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusele nr 27

 

Tingimuste loomine linnaosa erivajadustega laste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks
kabinet: 102, 104, 105

Erivajadustega lapsed (7-18 a.) on antud käsitluses:  järelevalveta, kasvatusliku erivajadustega ja käitumisprobleemidega lapsed, koolikohustust mittetäitvad lapsed, sõltuvusprobleemidega ja kriminaalse taustaga lapsed.

Sotsiaalnõustamine
kabinetid: 102 - 111
Isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks

Viimati muudetud: 20.11.2017