AvalehtHariduse kodulehtMuu info › Õigusaktid

Arengukavad ja -programmid


Lasteaed

Lasteaedade arenguprogramm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele" (Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2013 määrus nr 23)

Programm "Lasteaiakoht igale lapsele 2006-2012" (täidetud, lõppenud)

Tallinna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” investeeringute kavad aastateks 2008‑2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (lõppenud)

 

Kool

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021 (vastu võetud 24. jaanuar 2013)

Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava 2009-2014

Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012 (lõppenud)

Tallinna munitsipaalkoolide remondi ja investeeringute kava aastateks 2004 – 2012 (lõppenud)

 

Huvikool

Tallinna huvihariduse võrgu arengukava 2007-2017 (vastu võetud 18. oktoober 2007)

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 23.04.2013