Tallinna Haridusameti avalikud konkursid vabade ametikohtade täitmiseks


TALLINNA HARIDUSAMET

kuulutab välja avalikud konkursid järgmistele vabadele ametikohtadele 

Pelguranna Lasteaia (Pelguranna 49) direktor

Tallinna Laagna Gümnaasiumi (Vikerlase 16) direktor

Lasnamäe Gümnaasiumi (Pae 59) direktor 

 

Pelguranna Lasteaia (Pelguranna 49) direktor

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 27. jaanuariks 2017 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, või digiallkirjastatult e-aadressile tiina.vainrauh@tallinnlv.ee, märgusõna „Konkurss”. Lisainformatsioon telefonil 640 4975.

 ______________________________________________________________________________________________________

 

Tallinna Laagna Gümnaasiumi (Vikerlase 16) direktor

Lasnamäe Gümnaasiumi (Paekaare 59) direktor

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

 Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • tegevuskava haridusasutuse juhina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 Dokumendid palume esitada 09. veebruariks 2017 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressile Elde.Silvere-Vossar@tallinnlv.ee, märgusõna „Konkurss”. Lisainformatsioon telefonil 640 4612.

 

 

 

 

Tallinna Haridusameti tööpakkumised

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina Vainrauh
Tel 640 4975
tiina.vainrauh@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 12.01.2017