Tallinna Haridusameti avalikud konkursid hallatavate asutuste juhtide vabade ametikohtade täitmiseks


TALLINNA HARIDUSAMET

kuulutab välja avalikud konkursid järgmistele vabadele ametikohtadele

Tallinna Laagna Gümnaasiumi (Vikerlase 16) direktor

Kalamaja Põhikool (Vabriku tn 18) direktor

 

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • arvuti kasutamise oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • tegevuskava haridusasutuse juhina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada 30. märtsiks 2017 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressile Elde.Silvere-Vossar@tallinnlv.ee, märgusõna „Konkurss”. Lisainformatsioon telefonil 640 4612 ja 640 4975.

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina Vainrauh
Tel 640 4975
tiina.vainrauh@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 14.03.2017