Tallinna Haridusameti avalikud konkursid hallatavate asutuste juhtide vabade ametikohtade täitmiseks


TALLINNA  HARIDUSAMET

kuulutab välja avaliku konkursi

Tallinna Laagna Gümnaasiumi (Vikerlase 16) direktori ametnikohale

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013  määruses nr 30  “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • arvuti kasutamise oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • tegevuskava haridusasutuse juhina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 04. juuniks 2017 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressile Elde.Silvere-Vossar@tallinnlv.ee, märgusõna  „Konkurss”. Lisainformatsioon telefonil 6 404 612.

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina Vainrauh
Tel 640 4975
tiina.vainrauh@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 21.05.2017