AvalehtHariduse kodulehtKoolÕppima asumine › Esimene klass

Esimesse klassi astumine


Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. 

 

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2016.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist 2016:

  • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit) - NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist 2016

  • Paberil Tallinna Haridusametis kohapeal (Estonia pst 5a, III korrus) 
    E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid on leitavad siit: 

 

Olulised tähtajad kooli astumisel 2016. aastal

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.

  • Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsevanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli.

  • Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi.;

  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.

  • Alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

 

Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.

Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar 2016.

Vastuvõtt ülelinnalise komplekteerimisega koolide esimestesse klassidesse 2016/17. õa

Täpsem info koolide kodulehetedel.

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:


Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass


Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.

 

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlast teavitada Tallinna Haridusametit enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit. 

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile  1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni  soovituse lapse koolivalmiduse kohta.   

Tallinna Haridusametit saab teavitada siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust

Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5. 

 

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Seda saab teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.

Õigusaktid ja lisainfo

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10)

 

Teabeleht korduma kippuvate küsimustega:

Teabeleht "Laps läheb esimesse klassi 1. septembril 2016" (.pdf)

Teabelehe "Laps läheb esimesse klassi ..." tekst nutiseadmega vaatamiseks

 

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid) 

 

Lisateave:

Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee

Piret Rõõmussaar, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee

Natalja Lapikova, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee

Urmas Sadam, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist 
Tel 6404980, urmas.sadam@tallinnlv.ee 

Milena Pogodajeva, hariduskorralduse osakonna peaspetsialist (erikoolid)

Tagasi algusesse

 

Lehekülge haldab:

Hariduskorralduse osakond

Viimati muudetud: 20.10.2016