Gümnaasiumisse astumine

Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

Igal koolil on vastuvõtu tingimused ja kord, millega saab tutvuda kooli kodulehel.

Tallinnas asuvate gümnaasiumite kontaktandmed (koolide kodulehe aadressid) ja informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta leiad Tallinna Haridusameti teatmikust (kliki valitud kooli nimetusel). 

Vastuvõtt kümnendasse klassi

Kõikidel põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida soovitud gümnaasiumisse. 

Info avatavate kümnendate klasside kohta leiad Tallinna Haridusameti teatmikust (kliki valitud kooli nimetusel). 

Juhul, kui tekib probleeme õppekoha leidmisel, pöördu nõustamiseks Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistide (koolide kuraatorid) poole. 


Kõikide Eesti gümnaasiumite info on avaldatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Lisainfo:

Viivi Lokk
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
viivi.lokk @ tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 04.01.2018