Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmine

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlasti Tallinna Haridusametit teavitada enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit. 

Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.   

 

Soovituse saamiseks 6-aastase lapse koolipanekuks tuleb lapsevanemal pöörduda Harju maakonna nõustamiskomisjoni poole. 

Viimati muudetud: 01.09.2014