Laste nõustamiskomisjon

SA Innove moodustab igas maakonnas nõustamiskomisjoni ning lisaks üleriigilise nõustamiskomisjoni (alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1).

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  •  sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  •  koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  •  alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.


Maakonna ja üleriigilise nõustamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastava maakonna Rajaleidja keskuses.

Harjumaa laste nõustamiskomisjoni istungite ajad 2016/17. õppeaastal:

7. september

14. september

21. september

28. september

5.  oktoober

12. oktoober

19. oktoober

26. oktoober

9. november

23. november

7. detsember

14. detsember

4. jaanuar

18. jaanuar

1. veebruar

15. veebruar

1. märts

8. märts

15. märts

22. märts

29. märts

5. aprill 

7. aprill

12. aprill

14. aprill

19. aprill

21. aprill

26. aprill

28. aprill

3. mai

5. mai

10. mai

12. mai

17. mai

19. mai

24. mai

26. mai

2. juuni

7. juuni

9. juuni

14 juuni

16. juuni

11. august

16. august

18. august

23. augus

25. august

30. august

Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.

Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning komisjoni töökorrast.


Täiendav info:

Nõustamiskomisjonid

Maakondade komisjonid

Juhendmaterjal lapse/õpilase individuaalse arengu jälgimiseks ja toetamiseks (koolidele)

 

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kontaktid:

Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn 
Telefon: 58860701
e-post: pohjaeesti@rajaleidja.ee

Kontakt Tallinna Haridusametis:

Milena Pogodajeva
Tel 6404 657 
e-post: milena.pogodajeva@tallinnlv.ee 

Saada erivajadusega lapsega seonduv küsimus siit