Laste nõustamiskomisjon


SA Innove moodustab igas maakonnas nõustamiskomisjoni ning lisaks üleriigilise nõustamiskomisjoni (alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1).

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  •  sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  •  koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  •  alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.


Maakonna ja üleriigilise nõustamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastava maakonna Rajaleidja keskuses.

Harjumaa laste nõustamiskomisjoni istungite ajad 2015/16. õppeaastal:

2. september

4. september

9. september

11. september

16. september

18. september

23. september

25. september

30. september

7.  oktoober

14. oktoober

21. oktoober

28. oktoober

4. november

6. november

11. november

2. detsember

16. detsember

6. jaanuar

20. jaanuar

3. veebruar

17. veebruar

2. märts

4. märts

9. märts

11. märts

16. märts

18. märts

23. märts

25. märts

30. märts

1. aprill 

6. aprill

8. aprill

13. aprill

15. aprill

20. aprill

22. aprill

27. aprill

29. aprill

6. mai

11. mai

13. mai

18. mai

20. mai

25. mai

27. mai

1. juuni

3. juuni

8. juuni

10 juuni

15. Juuni

17. juuni

12. august

17. august

19. august

24. augus

26. august

31. august

 

Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.

Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning komisjoni töökorrast.


Täiendav info:

Nõustamiskomisjonid

Maakondade komisjonid

Juhendmaterjal lapse/õpilase individuaalse arengu jälgimiseks ja toetamiseks (koolidele)

 

 

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kontaktid:

Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn 
Telefon: 58860701
e-post: pohjaeesti@rajaleidja.ee

 

Kontakt Tallinna Haridusametis:

Milena Pogodajeva
Tallinna Haridusamet
Tel 6404 657 
e-post: milena.pogodajeva@tallinnlv.ee 

Saada erivajadusega lapsega seonduv küsimus siit 

 

 

Viimati muudetud: 31.08.2015