Harjumaa laste nõustamiskomisjon

SA Innove moodustab igas maakonnas nõustamiskomisjoni ning lisaks üleriigilise nõustamiskomisjoni (alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1).

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  •  sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  •  koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  •  alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Maakonna ja üleriigilise nõustamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastava maakonna Rajaleidja keskuses.

Harjumaa laste nõustamiskomisjoni istungite ajad 2017/18. õppeaastal (täpsustamisel) 

Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.

Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning komisjoni töökorrast.

Täiendav info:

 

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kontaktid:

Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn 
Telefon: 58860701
e-post: pohjaeesti@rajaleidja.ee

Kontakt Tallinna Haridusametis:

Milena Pogodajeva
Tel 6404 657 
e-post: milena.pogodajeva@tallinnlv.ee 

Saada erivajadusega lapsega seonduv küsimus siit 

 

 

Viimati muudetud: 01.11.2017