AvalehtHariduse kodulehtKoolErivajadustega... › Õpiabi ja eriõpe

Õpiabi ja eriõppe võimalused Tallinna munitsipaalkoolides


 

Erivajadusega õpilasele soovitab eriklassi Harju maakonna nõustamiskomisjon.

Õpiabirühma tööd reguleerib Haridus- ja teadusministri 22. juuli 2014 määrus nr 67 Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord

 

Küsi ametnikult erivajadusega õpilasega seonduv küsimus

 

Kontakt Tallinna Haridusametis:

Milena Pogodajeva
Tallinna Haridusamet
Tel 6404 657 
e-post: milena.pogodajeva@tallinnlv.ee 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 01.09.2014