Tallinna linna poolt lastele makstavad toetused

Isikutel, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn, on õigus linnalt taotleda järgmisi lastele suunatud toetusi:


Toetuste maksmisega tegelevad
linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid) ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 

Õigusaktid:

 

Lehekülge haldab hariduskorralduse osakond

 

Viimati muudetud: 29.06.2016