Kutsume asutusi osalema järgmistel konkurssidel


Uuenev haridusasutus 2016 - me õpime kõikjal

Parim tervisemeeskond 2016

Turvaline kool 2016

Turvaline lasteaed 2016

Parim koostööprojekt

Innovaatiline tegu

Aasta hoolekogu

Parim personaliprojekt haridusasutuses  

 

 

Uuenev haridusasutus 2016: me õpime kõikjal

Tallinna Haridusamet kuulutab välja konkursi „Uuenev haridusasutus 2016: me õpime kõikjal”. Konkursi eesmärgiks on motiveerida Tallinna haridusasutusi tegutsema uuendustega, mis muudaksid õppimise ja õpetamise huvitavaks.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, kus kirjeldatakse MÕK-iga seotud tegevusi. Taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 28. märtsini 2016 kas e-posti aadressil viivi.lokk@tallinnlv.ee või postiaadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

Parimad asutused valib välja Tallinna Haridusameti juurde moodustatud žürii. Hindamisel võetakse arvesse uudsust, olulisust, mõju jm. Arvesse läheb ka projekti esitlus, mida saavad kuulata kõik huvilised. Võitjaid tunnustatakse rahalise preemiaga, auhinnad antakse üle õppeaasta pidulikul lõpetamisel juunis 2016.

Konkursi statuut 

 

Parim tervisemeeskond 2016

Konkursi eesmärgid:

  1. Tunnustada Tallinna munitsipaalharidusasutuste tervisenõukogude tööd laste arengut ja tervist positiivselt mõjutavate otsuste vastuvõtmisel ning tervist toetavate tegevuste läbiviimisel.
  2. Väärtustada tervisenõukogude tegevust tervist toetava õpi- ja mängukeskkonna loomisel saavutamaks paremaid tulemusi hariduslike eesmärkide täitmisel.
  3. Korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.


Statuut

Lisainfo:
Eve Levand
E-post: eve.levand@tallinnlv.ee
Tel: 6404981

 

 

Turvaline kool 2016

Konkursi eesmärgid:

  1. Tunnustada Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide tööd turvalise õppekeskkonna loomisel.
  2. Tagada munitsipaalüldhariduskoolides personali ja õpilaste vaimne ja füüsiline turvalisus, kujundades mõistmist, et ohtude ennetamine on tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine.


Statuut

Lisainfo:
Urmas Sadam
E-post: urmas.sadam@tallinnlv.ee
Tel: 6404980

 

 

Turvaline lasteaed 2016

Konkursi eesmärk: tunnustada Tallinna koolieelsete munitsipaallasteaedade tööd personali ning laste vaimse ja füüsilise turvalise õppekeskkonna loomisel, kujundades mõistmist, et ohtude ennetamine on tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine.

Statuut

Lisainfo:
Urmas Sadam
E-post: urmas.sadam@tallinnlv.ee
Tel: 6404980 

 

 

Parim koostööprojekt

Koostöö aitab luua ja hoida häid suhteid erinevate partnerite vahel ning väärtustab ka kultuuriliselt mitmekesist keskkonda.

Konkursiga "Parim koostööprojekt"  soovib Tallinna Haridusamet

  1. tunnustada Tallinna haridusasutuste koostööd oma partneritega ning
  2. tutvustada koostöö ideid teistele haridusasutustele ja üldsusele ning
  3. motiveerida koole ja lasteaedu tegutsema üheskoos.


Konkursil võivad osaleda Tallinna üldhariduskoolid, koolieelsed lasteasutused ja huvikoolid ning Tallinna Kopli Ametikool.

Statuut

Lisainfo:
Natalja Lapikova
Tel 640 4521
E-post: natalja.lapikova@tallinnlv.ee


 

Innovaatiline tegu

Konkursiga tunnustab Tallinna Haridusamet haridusasutuste innovaatoreid, tutvustab uuenduslikke ideid teistele haridusasutustele ja üldsusele ning motiveerib koole ja lasteaedu tegutsema uuendustega.

Konkursil võivad osaleda Tallinna üldhariduskoolid, koolieelsed lasteasutused ning huvikoolid, kes on käesoleval või eelneval õppeaastal rakendanud innovatsioone.

Konkursitöö esitamise tähtaeg on aprilli viimane esmaspäev. Töid võivad esitada juhtkond, lapsevanemad, pedagoogid või õpilased. 

Statuut

Lisainfo:
Andra Volmer
Tel 640 4976
E-post: andra.volmer@tallinnlv.ee  

  

Aasta hoolekogu

Tallinna Haridusamet kuulutab 5. maist välja konkursi „Aasta hoolekogu“, millega soovitakse tunnustada pealinna koolieelsete lasteasutuste, koolide ja huvikoolide hoolekogusid ning väärtustada koostöösuhteid hoolekogudega.

Eesmärgiks on esile tõsta hoolekogude märkimisväärseid ja tulemuslikke tegevusi, mis on jooksval õppeaastal toetanud laste/õpilaste arengut ja huvisid, aidanud kaasa haridusasutuste õppe- ja kasvatustöö edendamisele ning soodsa arengu-, õpi- ja töökeskkonna kujundamisele, samuti aidanud haridusasutust eelarvevahendite otstarbekamal kasutamisel ja lisaressursside leidmisel. 

Kandidaate auhinnale „Aasta hoolekogu“ võivad esitada nii lapsevanemad, pedagoogid, õpilased, juhtkond ja vilistlased kui ka haridusasutuse välised sihtgrupid ja organisatsioonid.

Kandidaate saab esitada 21. maini elektroonilise vormi kaudu. 

Auhind antakse üle õppeaasta pidulikul lõpetamisel 30. mail. Tunnustatud hoolekogud avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel ja Tallinna hariduse aastaraamatus.

Statuut

Piret Rõõmussaar
Üldhariduse osakonna vanemaspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404596
e-post: piret.roomussaar@tallinnlv.ee

 

 

Parim personaliprojekt  

Konkursi eesmärk on tõsta Tallinna haridusasutustes personaliga tehtava töö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks ning tunnustada parimat tööd personali vallas.

Konkursi käigus kogutakse, avalikustatakse ja hinnatakse Tallinna Haridusameti haldusala asutustes läbiviidud personali juhtimise ja arendamise projekte ning premeeritakse parimaid.

Konkursil on oodatud osalema haridusasutusi esindavad isikud või meeskonnad, kes osalevad organisatsiooni personalitöö projektides. Projektide sisu ja ulatus ei ole limiteeritud.

Statuudiga saate tutvuda täpsemalt SIIN.

"Parim personaliprojekt 2015" tulemused

"Parim personaliprojekt 2016" tulemused ja ettekanded  

 

Täiendav informatsioon:  

Reili Silm
640 4959
reili.silm@tallinnlv.ee  

     

 

Viimati muudetud: 30.12.2016