Konkursid Tallinna haridusasutustele

Uuenev haridusasutus - me õpime kõikjal

Parim tervisemeeskond 

Turvaline kool

Turvaline lasteaed 

Parim koostööprojekt

Parim personaliprojekt haridusasutuses 
 

Uuenev haridusasutus: me õpime kõikjal

Tallinna Haridusamet kuulutab välja konkursi „Uuenev haridusasutus 2016: me õpime kõikjal”. Konkursi eesmärgiks on motiveerida Tallinna haridusasutusi tegutsema uuendustega, mis muudaksid õppimise ja õpetamise huvitavaks.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, kus kirjeldatakse MÕK-iga seotud tegevusi. Taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 28. märtsini 2016 kas e-posti aadressil viivi.lokk@tallinnlv.ee või postiaadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

Parimad asutused valib välja Tallinna Haridusameti juurde moodustatud žürii. Hindamisel võetakse arvesse uudsust, olulisust, mõju jm. Arvesse läheb ka projekti esitlus, mida saavad kuulata kõik huvilised. Võitjaid tunnustatakse rahalise preemiaga, auhinnad antakse üle õppeaasta pidulikul lõpetamisel juunis 2016. 

Konkursi statuut 

Parim tervisemeeskond 

Konkursi eesmärgid:

  1. Tunnustada Tallinna munitsipaalharidusasutuste tervisenõukogude tööd laste arengut ja tervist positiivselt mõjutavate otsuste vastuvõtmisel ning tervist toetavate tegevuste läbiviimisel.
  2. Väärtustada tervisenõukogude tegevust tervist toetava õpi- ja mängukeskkonna loomisel saavutamaks paremaid tulemusi hariduslike eesmärkide täitmisel.
  3. Korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Konkursi statuut

 

Turvaline kool 

Konkursi eesmärgid:

  1. Tunnustada Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide tööd turvalise õppekeskkonna loomisel.
  2. Tagada munitsipaalüldhariduskoolides personali ja õpilaste vaimne ja füüsiline turvalisus, kujundades mõistmist, et ohtude ennetamine on tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine.

Konkursi statuut

 

Turvaline lasteaed 

Konkursi eesmärk: tunnustada Tallinna koolieelsete munitsipaallasteaedade tööd personali ning laste vaimse ja füüsilise turvalise õppekeskkonna loomisel, kujundades mõistmist, et ohtude ennetamine on tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine.

Konkursi statuut

 

Parim koostööprojekt

Koostöö aitab luua ja hoida häid suhteid erinevate partnerite vahel ning väärtustab ka kultuuriliselt mitmekesist keskkonda.

Konkursiga "Parim koostööprojekt"  soovib Tallinna Haridusamet

  1. tunnustada Tallinna haridusasutuste koostööd oma partneritega ning
  2. tutvustada koostöö ideid teistele haridusasutustele ja üldsusele ning
  3. motiveerida koole ja lasteaedu tegutsema üheskoos.

Konkursil võivad osaleda Tallinna üldhariduskoolid, koolieelsed lasteasutused ja huvikoolid ning Tallinna Kopli Ametikool.

Konkursi statuut

 

Parim personaliprojekt  

Konkursi eesmärk on tõsta Tallinna haridusasutustes personaliga tehtava töö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks ning tunnustada parimat tööd personali vallas.

Konkursi käigus kogutakse, avalikustatakse ja hinnatakse Tallinna Haridusameti haldusala asutustes läbiviidud personali juhtimise ja arendamise projekte ning premeeritakse parimaid.

Konkursil on oodatud osalema haridusasutusi esindavad isikud või meeskonnad, kes osalevad organisatsiooni personalitöö projektides. Projektide sisu ja ulatus ei ole limiteeritud.

Konkursi statuut (.pdf)

Konkursil osalemise ankeet (.docx)

"Parim personaliprojekt 2015" tulemused

"Parim personaliprojekt 2016" tulemused

"Parim personaliprojekt 2017" tulemused

Täiendav informatsioon:  

Reili Silm
640 4959
reili.silm@tallinnlv.ee  

Viimati muudetud: 17.01.2018