Õpetajatele

Konkursid:

 

Noor õpetaja

Konkursiga Noor õpetaja tunnustab Tallinna Haridusamet Tallinna haridusasutuste noori ja edukaid õpetajaid.  

Noore õpetaja auhinnale saavad kandideerida Tallinna haridusasutuste pedagoogid, kes on töötanud asutuses 2 kuni 5 aastat. Parim noor õpetaja on avatud ja inspireeriv, loov ja originaalne. Ta võtab vastutuse oma igapäevatöös, kohaneb muutustega ning väärtustab õppimist ja enesearendamist. Tal on head koostööoskused ning ta jagab oma kogemusi kolleegidega ja õpib neilt ka ise. Kõige olulisem aga on see, et õpetaja oleks laste ja õpilaste poolt armastatud ning lapsevanemate silmis usaldusväärne.

Konkurss kuulutatakse välja septembris. Kandidaate saab esitada Tallinna Haridusametile kuni 18. septembrini.

Konkursi juhend (.doc)

Esita kandidaat 

 

Tallinna aasta õpetaja

Tallinna Haridusameti eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna, Eesti elu.

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku  tunnustussüsteemi Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast.

 

Tallinna aasta haridusasutuse juht

Konkursiga Tallinna aasta haridusasutuse juht soovib Tallinna Haridusamet tunnustada haridusasutuste juhte, kes isikliku eeskuju, eestvedamise ning süsteemse juhtimise kaudu väärtustavad lapse/õpilase arengut toetava keskkonna loomist.

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku  tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast.

 

Viimati muudetud: 03.10.2017