Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind

Kvaliteediaauhindade väljaandmisega tunnustab Tallinna väljapaistvaid tulemusi saavutanud haridusasutuste ja pedagoogide tööd. 

Auhinnale võivad kandideerida kõik Tallinna haridusasutused sõltumata omandivormist ja kõik koolieelsete lasteasutuste, huvikoolide ja üldhariduskoolide pedagoogid.

Kandideerimise eelduseks on auhinna statuudi kriteeriumidele vastav enesehindamine

Hindamiskriteeriumid põhinevad Eesti kvaliteediauhinna mudelil ning Euroopas aastaid edukalt rakendatud Euroopa kvaliteediauhinna (The EFQM Excellence Model) mudelil. 

Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna põhimõtted:

  • Ühistel väärtustel põhinev innustav ja visionaarne eestvedamine
  • Õppijatele lisaväärtuse loomine
  • Kiire ja paindlik juhtimine (KIPA)
  • Tulemuste saavutamine ja hoidmine
  • Inimeste väärtustamine organisatsiooni arengus
  • Koostöös haridusasutusevõimekuse suurendamine
  • Kestliku tuleviku loomine
  • Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna kujundamine
  • Süsteemne lähenemisviis ja faktidele tuginemine


Auhinnatud pedagoogid ja asutused
Konverents Haridusasutuste Kvaliteediauhinnad (12. november 2002)
Konverents "Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind 10" (9. mai 2012)

 

 

 

 

Viimati muudetud: 17.08.2017