Avaleht › Heakorrakuu

Heakorrakuu pilt.jpg 

LÖÖME LINNA LÄIKIMA!

Siit lehelt leiate infot heakorrakuul toimuvate tegevuste ja ürituste kohta. heakorraKUU-logo.jpg

Heakorrakuu eesmärk on linna koristamine talvisest prahist koostöös erinevate ametite, linnaosavalitsustega, linlaste kaasamine oma koduümbruse heakorrastamisse, linlaste keskkonnateadlikkuse arendamine läbi linnaosavalitsustes toimuvate infotundide, “Heakorra ABC” infovoldiku, erinevate ürituste jms kaudu.

Heakorrakuu tunnuslause on ka sel aastal: „Lööme linna läikima!”, sest oluline on tagada järjepidevus ning kampaania sõnumi kinnistumine linnaelanikes. Kampaania eesmärk on suurendada elanike keskkonnateadlikkust ja teha koos pealinn puhtamaks ja ilusamaks Tallinna päevaks, 15. maiks.

Tallinna Keskkonnaamet uuendas    infovoldikut ”Heakorra ABC”, kuhu on koondatud linna    heakorda puudutav    teave. Väljaanne ilmub iga    aasta traditsioonilise heakorrakuu    kampaania    raames. ”Heakorra ABC ” infovodikust    saab    teavet linna mängu- ja koerteväljakute    ning kalmistute kasutamise reeglite kohta, mitmesugust    kinnistuomanikule    vajalikku infot, samuti    ülevaate jäätmete sortimise, neist vabanemise ning linnas    elavate ja linna sattuvate lindude-loomade kohta. Kõige    olulisem on aga teave, kuhu pöörduda linna heakorda    puudutavates küsimustes.    

Eesti-vene- ja ingliskeelne infovoldik.

Plakat_230315.jpgAvatalgud toimuvad sel aastal 18.aprillil Stroomi rannas Läänemere väljakutse initsiatiivi toetuseks ning koostöös Helsingi linnaga, kes korraldab koristustalgud mereäärsel alal samal ajal Tallinnaga. Sellel aastal on Heakorrakuul põhirõhk jäätmete liigiti kogumisel ning avatalgutele on kaasatud mitmed organisatsioonid, kes tulevad telkide ja maskottidega, et suurendada elanike keskkonnateadlikkust. Nendeks organisatsioonideks on näiteks ETO, Eesti Pandipakend, Eesti Pakendiringlus ja Tallinna Jäätmekeskus. Meelelahutust pakuvad Koit Toome & Band.

22. aprillil istutavad Tallinna Rahumäe Põhikooli esimeste klasside õpilased kooli õuele  iluõunapuud tähistamaks üleilmset Maa päeva. Puude eest hoolitsevad lapsed kogu oma kooliaja kuni lõpetamiseni. 2014. aastal toimus Maa päeva tähistamine Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis. 

Tallinna Keskkonnaameti rahvas tuleb 24.aprillil Siselinna kalmistule. Kuu jooksul toimub kõikides linnaosades erinevaid heakorraüritusi, mida korraldavad linnaosavalitsused koostöös mittetulundusühingute, korteriühistute jt-ga.

Aprilli kuu viimasel ja mai kuu esimesel nädalavahetusel toimuvad ohtlike jäätmete kogumisringid, mille käigus on elanikel võimalik tasuta ära anda patareisid, akusid, vanu ravimeid, värve, lakke, elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid ning elektri- ja elektroonikajäätmeid. Kogumisringid toimuvad: 25. aprillil Põhja-Tallinnas ja Mustamäel; 26. aprillil Lasnamäel ja Pirital; 2. mail Kristiines ja Haaberstis; 3. mail Kesklinnas ja Nõmmel.

Heakorrakuul valitakse kolmest linnaosast üks kool, kes osaleb uues heakorrakuu raames korraldatavas projektis. Projektis osalevad Gustav Adolfi Gümnaasium Kesklinnast; Tallinna Pääsküla Gümnaasium Nõmmelt ning üks kool Lasnamäe linnaosast (täpsustamisel). Projekti eesmärk on selgitada õpilastele jäätmete liigiti kogumise olulisust, selle mitte tegemise tagajärgi ning õpetada neid prügi sorteerima.  Mai kuus organiseeritakse koolidele väljasõit Tallinna jäätmejaamadesse, kus nad näevad jäätmejaama tegevust ning seda, mis saab jäätmetest. Pärast külaskäiku jäätmejaama osalevad samad õpilased talgutel, kus õpetatakse neid jäätmeid liigiti koguma. Talgud toimuvad reedel, 8. mail, üle-euroopalise koristuspäeva „Let’s Clean-Up Europe“ raames.

Heakorrakuu lõpuüritus toimub 15. mail Politseipargis, mil tähistatakse Tallinna päeva.

Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonnaamet. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid 23 aastat tagasi. 

Heakorrakuu uudised

Heakorrakuu plakatid: avaüritus 1185x1750, avaüritus A2 

Lisateavet heakorrakuu kohta saab Tallinna linna ja linnaosade kodulehekülgedelt, linna abitelefonilt 1345 ning  

Tallinna Keskkonnaametist:   

Kerda Kaur tel. 616 4077 e-post: kerda.kaur@tallinnlv.ee

 

Prügihunt - väike