Projekti „Hoovid korda“ taotluste vastuvõtmine 2017. aastal.

2017. aastal oli korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks. Tallinna linnaeelarves on projektile eraldatud 502 500  eurot.