AvalehtLasnamäeElanikule › Linnaosa...

Lasnamäe linnaosa asustamata eluruumid


 

 

Asustamata munisitsipaaleluruum-Seisuga 11.04.2017 asustamata eluruume ei ole.

Asustamata sotsiaaleluruumid-Seisuga 11.04.2017 asustamata eluruume ei ole.

 

Avaldus eluruumi üürimiseks
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja avalikustamiseks
Eluruumide üürile andmisega tegelevate ametnike kontaktandmed ja linnaosa eluasemekomisjoni koosseis


Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

 

NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.

Andmete kinnitamise vorm

Viimati muudetud: 11.04.2017