Avaleht › Lasteaed Õunake

 

Tere tulemast Tallinna Lasteaed Õunake kodulehele!

 

Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes

 (viide Tallinna Haridusameti kodulehele)

Alates 1.veebruar 2016 avatud projekti raames Tallinna Lasteaed Õunakeses uus rühm Suviõunake.EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Projektist:

Projekti üldeesmärk on võimaldada erivajadustega laste vanemate vajadustele ja ootustele
vastava kodulähedase alushariduse teenuse kättesaadavuse suurendamist erivajadustega
laste arengu vajadustele vastavate lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna
lasteasutustes.
Projektis luuakse kokku viis uut rühma 42 lasteaiakohaga projektis osalevates lasteaedades ja tagatakse nende rühmade jätkusuutlik toimimine.

Projektis osalevad Tallinna Kiisa LasteaedTallinna Mustakivi LasteaedTallinna Lindakivi Lasteaed,Tallinna Lasteaed Sinilill ja Tallinna Lasteaed Õunake. Projekti taotleja on Tallinna Haridusamet.

Projekti kestus: 01.09.2015-31.08.2018

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond tegevuse 2.1.2 „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“ raames summas 610 086,89 eurot.

 

HEA LAPSEVANEM!  

Alates 1. jaanuarist 2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot.

 

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes 

Tallinna Lasteaed Õunake tutvustuse esitlus  (.ppt)

Tallinna Lasteaed Õunake tunnetustoa esitlus (.ppt)

 

Lehekülge haldab:

Carmen Kallas, õppealajuhataja
E-post: carmen.kallas@ounake.edu.ee