Kohatasu


Alates 1.jaanuar 2017 on vanema poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 57,34 eur. (Tallinna Haridusameti  käskkiri nr 1.-2/775).

Selgitav info vanema osa määra muudatusest ja soodustuste võimalustest 2017. aastal. (rtf.)

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus vorm (.pdf) tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalosakonda ja toetuse saamisel lasteaia direktorile. Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega.

 

 

Viimati muudetud: 10.01.2017