Tellitud uuringud

 

 1. Kalamaja hoonestuse linnaehitusajalooline inventariseerimine ja kaitse-, kasutus- ehitustingimused - Kalamaja ehitusmäärus (T-Linnaprojekt)

 2. Kesklinna ruumilised visioonid ja ruumilised arengustsenaariumid - Kesklinna ehitusmäärus (TÜ geograafiainstituut, OÜ Hendrikson & Co, Urban Mark)

 3. Kadrioru EM alusuuring - hoonetuse inventariseerimine ( I. Fjuk AB)

 4. Tallinna haljastuse arengukava jaoks:
  - Maastikuanalüüs
  - Tallinna rohevõrgustiku kujunemise ja kujundamise põhimõtted

 5. Haljastuse ja linnapuude seisundi uuringud (kasutatakse teemaplaneeringus „Tallinna rohealad")
  - Linnapuude fütopatoloogilise seisundi uuringud (uuritavate puude nimekirja on esitanud linnaosad) 2003, 2004 ja tellitud 2005 aastaks

 6. Kaarli puiestee puude uuringud 1999, 2001, 2004
  - Tallinna linna territooriumil kasvavate metsade piiride määramine

 7. Riigihange Põhja -Tallinna ja Kristiine linnaosa geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine (OÜ Geometria 2000.a.)

 8. Riigihange Vanalinna, kesklinna ja kesklinna ümbruse geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine (OÜ Geometria 2001.a.)

 9. Haabersti linnaosa Pikaliiva plaanilise geodeetilise põhivõrgu uurimustöö (OÜ Geometria 2002.a.)

 10. Raudalu-Mõigu plaanilise geodeetilise põhivõrgu uurimustöö (OÜ Geometria 2002.a.)

 11. Tallinna 3. klassi geodeetilise põhivõrgu projekt (AS Planserk  2002.a.)

 12. Tallinna 2. klassi kõrgusvõrgu rekonstrueerimine. Projekt (köide I ja II) (AS Planserk 2003.a.)

 13. Põhja-Tallinna liikuvusuuring 2014 (Stratum OÜ 2014.a.)

 

Viimati muudetud: 30.04.2015