Avaleht › Luha lasteaed

DSCN2692 - koopia.JPG

Tallinna Luha Lasteaed on 6-rühmaline eesti õppekeelega munitsipaallasteaed, kus on 1 sõimerühm ja 5 aiarühma.
Lasteaed on avatud: E - R 7.00 - 19.00. Lasteaed on suletud: L, P ja riiklikel pühadel

Lasteasutusele on väljastatud 02.05.2006 a haridusministri käskkirja nr 372 alusel koolitusluba nr 095HTM.

Lasteaia eripära: Tallinna Luha Lasteaias väärtustatakse lapse ARENGUT, LOOVUST, HOOLIVUST, KOOSTÖÖD, AVATUST  ja ETTEVÕTLIKKUST läbi  ”Tarkuste Hoidise”, ”Kiusamisest vaba”,  Junior Achievement`i majandusõppe ”Seitse sammu”, ”Lähme arvumaale”, Orff-metoodika, terviseedenduse ja Kadrioru Kunstimuuseumi laste haridusprogrammi Lossikool.

Kõigis meie kuues rühmaruumis on lastel võimalik tegutseda nii erinevates gruppides kui ka individuaalselt. Rühma kasvukeskkond võimaldab lastel mängida kodunurgas, lugemispesas, juuksurimängus, poemängus, teadusnurgas ning mängida arstimängu, laua-ja ehitusmänge, draamamänge ja tegutseda käeliste tegevuste keskustes.

Lapse jaoks on kõige tähtsam tegevus mäng, seega on meie lasteaed koht, kus lapsed õpivad mängides ning meie mänguline õppeprotsess toetub lapsest lähtuvale mängulisele, lõimitud ja loovale planeerimisele ja läbiviimisele. Kahekorruseline lasteaia hoone on ehitatud 1965 aastal. 2007 renoveeriti lasteaia siseruumid ja sisustati need uue mööbliga. 2012 soojustati ja renoveeriti hoone välisfassaad.
Lasteaial on kõrghaljastusega õueala, kus igal rühmal on oma mänguväljak. Sõimerühma mänguväljak on piiratud eraldi puitaiaga. Lastel on õuealal tegutsemiseks ronimislinnak, korvpallisein, võrkaiaga spordiväljak, värviline rong, kiiged ja üks puidust mängumaja. Meie õpetajad annavad lastele võimaluse arendada loovust, õpivalmidust, suurendada teadmisi eale ja arengule vastaval tasemel, kujundada kõlbelisi ja esteetilisi hoiakuid ning tugevdada tervist.

Küsimused ja ettepanekud Tallinna Luha Lasteaed kohta.

* Avalikustatud teabe kohta annab selgitusi direktor Aita Saar luha@luhala.edu.ee

* Tallinna Luha Lasteaed kodulehekülge haldab õpetaja Reelika Täht reelicca@hotmail.com