Mänguväljakud

mänguväljakud_päis.jpg


Tallinna Keskkonnaameti peamisteks ülesanneteks mänguväljakute valdkonnas on linna laste- ja peremänguväljakutega seotud tegevuse koordineerimine ja korraldamine; avalike mänguväljakute tehnilise hoolduse korraldamine; kehtivatele ohutusstandarditele vastavuse kontrollimine; vajadusel mänguväljakute aluse maa munitsipaliseerimise korraldamine; mänguväljakute arendamiseks ja ohutuks kasutamiseks juhendmaterjalide välja töötamine.


 

AVALIKUD MÄNGUVÄLJAKUD TALLINNAS

AVALIKE MÄNGUVÄLJAKUTE ARENDAMISE TEGEVUSKAVA TALLINNAS 2011-2016

 

TEENUSED

Mänguväljakute hooldus 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viimati muudetud: 11.04.2017