Mittetulundustegevuse toetus Tallinnas

 1. Taotluse esitamine

 • Taotlus esitatakse üldjuhul ISETEENINDUSKESKKONNAS. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon on 640 4195

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega

Avaliku ürituse luba

 


Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2016.a:

1. Kultuurivaldkond

 1. projektitegevusteks alates 1. veebruarist esitatakse taotlus 15. detsembriks 2015;
 2. projektitegevusteks alates 1. aprillist esitatakse taotlus hiljemalt 15. veebruariks;
 3. laulu- ja tantsupeoprotsessis osaleva kollektiivi toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar (toetusi antakse üks kord aastas);
 4. projektitegevusteks alates 1. juulist esitatakse taotlus hiljemalt 15. maiks;
 5. projektitegevusteks alates 1. oktoobrist esitatakse taotlus hiljemalt 15. augustiks;
 6. projektitegevusteks alates 22. novembrist esitatakse taotlus hiljemalt 22. novembriks.

 2. Spordi-ja Noorsooamet noorsootöö valdkond

 31. detsember 2015 ning 29. jaanuar, 29. veebruar, 31. märts, 29. aprill, 29. juuli, 31. august ja 30. september 2016

Noorsooprojektide komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juunis, juulis, novembris ja detsembris

3. Spordi-ja Noorsooamet spordi valdkond

01.12 rahvusvahelised projektid;  15.12 ja 15.06 Tallinna meistrivõistlused; 15.01 massi-, seeria- ja tervisespordiüritused; 28.02, 30.04, 30.06,31.08, 31.10 ja 31.12  igakuised spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused)

4. Sotsiaal-ja Tervishoiuamet sotsiaalvaldkond - 15.jaanuar; 15,aprill; 31.august, 31.oktoober

5. Haridusamet - 4.jaanuar; 7.märts; 09.mai; 31. oktoober; 28. november

6. Ettevõtlusamet – 18.jaanuar; 28.märts; 29.august

7. Turvalisuse valdkond  - 01. märts; 01.mai; 01.september

8. Kodurahuprogramm – 01. märts

9. Keskkonnaamet - 01.märts (taotlusi võetakse vastu ja toetust eraldatakse üks kord aastas)


Taotluse menetlemine

Iseteeninduskeskkonnas saab:

 1. jälgida toetuse taotluse menetlusetappe
 2. allkirjastada digitaalselt toetuse leping
 3. lisada teavitusi ürituse muutumise kohta
 4. lisada failina vahearuanded kulu-ja tegevusaruande vormil
 5. esitada elektroonselt lõpparuanne kulu-ja tegevusaruande vormil


Mõisted:

 • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega
 • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
 • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti
 • projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu on kaasfinantseering


Õigusaktid

 

Toetused valdkonniti:

Toetuse kirjeldus,
kontaktid, vormid

Jagatud toetused

Komisjoni koosseis

elamumajandus

taotle

jagatud toetused

 komisjon 
ettevõtlus

taotle

jagatud toetused

komisjon

haridus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kultuur

taotle

jagatud toetused

komisjon

sport

taotle

jagatud toetused

komisjon

noorsootöö

taotle

jagatud toetused

komisjon

keskkond

taotle

jagatud toetused

komisjon

sotsiaalhoolekanne

taotle

jagatud toetused

komisjon

tervis     

taotle 

jagatud toetused

 komisjon

turvalisus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kodurahu

taotle

jagatud toetused komisjon

 

Toetused linnaosades
piirkondlikele
haridus-,
kultuuri-, noorsoo-, 
spordiprojektidele:

Toetuse kirjeldus,
kontaktid, blanketid

Jagatud toetused

Komisjoni koosseis

Haabersti

taotle

 

jagatud toetused

komisjon
Kesklinn jagatud toetused

komisjon

Kristiine

jagatud toetused

komisjon

Lasnamäe

jagatud toetused

komisjon

Mustamäe

jagatud toetused

komisjon

Nõmme

jagatud toetused

komisjon

Pirita

jagatud toetused

komisjon

Põhja-Tallinn

jagatud toetused

komisjon

 

Vaata lisaks:

 

Viimati muudetud: 28.11.2016