Praktika Mustamäe Linnaosa Valitsuses

Praktikale võtmist Tallinna Linnakantseleis ja teistes linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord, milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Praktika sooritamiseks Mustamäe Linnaosa Valitsuses palume esitada:

  • taotlus (*.doc)
  • õppeasutuse praktika juhend
  • akadeemiline õiend
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc))

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhivõi tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadel.

2017. aastal on Mustamäe Linnaosa Valitsuses  praktikat võimalik sooritada kuni 5 üliõpilasel.  Valdkondade võimalused selguvad kalendriaasta jooksul jooksvalt, hetkel on kindlad praktika sooritamise valdkonnad alljärgnevad:

  • 1 kohta tervisedenduse alal  
  • 4 kohta sotsiaaltöö alal 

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2017. aastal.

 

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust personali peaspetsialistile Maire Voorele e-posti aadressil maire.voore@tallinnlv.ee  posti teel aadressil Tammsaare  tee 135, 12915 Tallinn. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

 

Viimati muudetud: 26.01.2017