Avaleht › Nõmme veebileht

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine aastatel 2008 - 2010


Korrigeeritud Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010

Kinnistute loetelu linnaosade lõikes:

Vaata lisaks:

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 25.01.2010