Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Tallinna Keskkonnaamet teatab, et on valminud Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 27. novembril 2009 algusega kell 14.00 Nõmme Linnaosa Valitsuse halduskogu saalis, Vabaduse pst 77, 2. korrus, ruum nr 6.

Nõmme linnaosa üldplaneering on algatatud Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2001 otsusega nr 46. Üldplaneeringu eesmärgiks on Nõmme linnaosa territoriaal-majandusliku arengu põhisuundade kavandamine ning üldplaneeringu põhiülesandeks on linnaosa säilimine metsalinnana ja hinnatud elamispiirkonna ning puhkealana. Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ja kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/ehitus/g4843s36459.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Margarita Lykke, tel 6404739). Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2007 korraldusega nr 1627-k. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn), kes korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Keskkonnaametile.

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mis võib olla riigipiiriülene.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ja üldplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda ajavahemikul 3.-27. november 2009 Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, tuba 302 (kontaktisik Ülle Ambos, tel 6404767) ja Tallinna Keskkonnaameti kodulehel http://www.tallinn.ee/est/g3566s32058 ning Nõmme Linnaosa Valitsuses, Vabaduse pst 77 (kontaktisik Ene Tomson, tel 6457300), samuti OÜ Alkranel kodulehel http://www.alkranel.ee/.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e‑posti aadressil ylle.ambos@tallinnlv.ee kuni 27. novembrini 2009.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 27. novembril 2009 algusega kell 14.00 Nõmme Linnaosa Valitsuse halduskogu saalis, Vabaduse pst 77, 2. korrus, ruum nr 6.

Viimati muudetud: 06.11.2009