Avaleht › Noortevolikogu

 

Noortevolikogu valimised 2016

Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14–26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn. Kandideerimiseks noortevolikogusse tuleb noorel esitada kandideerimisavaldus veebilehel oleval elektroonilisel vormil. Noortevolikogusse kandideerimise tähtaeg on 24. oktoober kell 23.59 ja kandideerida saab korraga ühes huvirühmas.

 

 TLNV logo.jpg

 

 

 

Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte huve.

Meie tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud kolmest huvirühmast: õpilaste, üliõpilaste hulgast ja noorteühendustest. Igal huvirühmal on seitse esindajat.

Visioon

Tallinna linna noortevolikogu on Eesti aktiivseim osaluskogu, mis annab arenguvõimalusi kõikidele oma liikmetele ja mille kaudu Tallinna noored saavad efektiivselt oma häält linnavõimudele kuuldavaks teha.

 Missioon

 Tallinna noored on kaasatud kõigil tasanditel otsustusprotsessidesse, nende arvamusega arvestatakse ning neile on loodud võimalikult palju võimalusi eneseteostuseks ja oma arvamuse avaldamiseks.

 

 

noor_banner.gif