Avaleht › Noortevolikogu

Tallinna linna noortevolikogu seitsmes koosseis sai valitud

Noortevolikokku valiti 21 liiget: seitse õpilaste, seitse üliõpilaste ja seitse noorteühenduste esindajat.

Noorteühenduste sihtrühmas osutusid valituks Linda Maria Laane, Diana Kaev, Valentina Grišina, llgar Kulijev, Kristo Enn Vaga, Karl Mattias Sepp ja Raul Kruusa.

Üliõpilaste grupis valiti noortevolikogu liikmeteks Helena Lattik, Ivar Juhkam, Sander Andla, Kristina Funk, Sanne Org, Kadri-Ann Freiberg ja Merilin Anijärv.

Õpilaste seas said noortevolikokku hääletatud Iiris Niitsoo, Silvia Kirillo, Eva-Liina Metsaluik, Henry Mölder, Andrei Pankratov, Philip Lomakin ja Markus Rosin.

Palju õnne!


Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte huve.

Meie tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud kolmest huvirühmast: õpilaste, üliõpilaste hulgast ja noorteühendustest. Igal huvirühmal on seitse esindajat.

Visioon

Tallinna linna noortevolikogu on Eesti aktiivseim osaluskogu, mis annab arenguvõimalusi kõikidele oma liikmetele ja mille kaudu Tallinna noored saavad efektiivselt oma häält linnavõimudele kuuldavaks teha.

Missioon

Tallinna noored on kaasatud kõigil tasanditel otsustusprotsessidesse, nende arvamusega arvestatakse ning neile on loodud võimalikult palju võimalusi eneseteostuseks ja oma arvamuse avaldamiseks.