AvalehtPiritaLinnaosavalitsus › Palgaandmed

Pirita Linnaosa Valitsuse palgaandmed


Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Palgaandmed seisuga 01.04.2014
 (*.xls)
Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2013. aastal  (*.xls)
Ametnike põhipalgad 2013
 (*.pdf)

Viimati muudetud: 08.05.2015