Pirita ajaleht

pirita ajaleht logo.jpg

Pirita ajaleht ilmub üks kord kuus, esimesel reedel. Materjalid ja reklaamid palume edastada hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks Pirita ajalehe toimetaja meiliaadressile - gerttu.alteberg@tallinnlv.ee 

Väljaandja:
Pirita Linnaosa Valitsus
Kloostri tee 6
11911 Tallinn
Telefon: 6 457 600
Faks: 6 457 609
E-post: pirita@tallinnlv.ee

Toimetaja - Gerttu Alteberg
Telefon: 6 457 629
E-post: gerttu.alteberg@tallinnlv.ee 

Reklaam - Gerttu Alteberg

Telefon: 6 457 629
E-post: gerttu.alteberg@tallinnlv.ee 

Trükikoda - AS Printall

Viimati muudetud: 03.01.2018