Vastuvõtu info 1. klassi õpilasele

1.-15. märtsini 2018 saab esitada paberkandjal Tallinna Haridusametisse või e-kooli kaudu elektroonilisi taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks. Täpsema info koolikohtade määramise kohta leiate Haridusameti koduleheküljelt.    

2018/2019 õppeaastal avame vähemalt kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale lisandub

  • 1.A -   reaalklassis -  I kooliastmes toimub tutvumine erinevate  digivahenditega  ja robootika algõpe legorobotite abil.
  • 1.B -  humanitaarklassis -  I kooliastmes on lisaks riiklikule õppekavale süvendatud inglise keele õpe.
  • (Vajadusel avame ka 1.C - tavaklass.)

Antud õppesuunad jätkuvad II-III kooliastmes vastavalt iga kooliastme vajadustele ja arengule.  Lisaks pakume kõigile lastele (korvpalli)treeninguid kooli päevakava osana.

Juunis toimuvad  tutvumispäevad (lastele mängulised tegevused ja vanematele samal ajal infotund), mis on aluseks klassidesse määramisel. Tutvumispäeval on vanematel võimalus avaldada soovi klassi määramisel, kuid kool arvestab seda võimalusel.

Südalinna Kooli avatud uste päevad toimuvad 3.märtsil kell 10.00- 15.00 ja 5.märtsil kell 9.00- 18.00.

 

Viimati muudetud: 21.01.2018