10.01. Meelespealille rühma lapsed võtsid osa festivalis "Jõulu kohtumised"!