AvalehtEttevõtjaleToetused › Mittetulundustegevuse...

Mittetulundustegevuse toetamine ettevõtluse valdkonnas


Tallinna Ettevõtlusamet võtab vastu mittetulundustegevuse toetuse taotlusi ettevõtluse valdkonnas. Taotlusvoorud on 2015. aastal järgnevad:

1. taotlusvoor (I poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 16. jaanuar 2015
2. taotlusvoor (I ja II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 27. märts 2015
3. taotlusvoor (II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 28. august 2015

Alates 1. juulist 2013 reguleerib toetuse andmist täiendatud Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord. Kehtivad ka uued taotluse ja aruannete vormid. Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Taotlused (ja hiljem ka aruanded) saab üldjuhul esitada iseteeninduskeskkonna kaudu (iseteeninduskeskkonna kasutusjuhend).

Mittetulundustegevuse toetuse andmisel lähtub Tallinna Ettevõtlusamet ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest
Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (üldtingimused ja ettevõtlusvaldkonna lisatingimused määruse Lisas 3)Õigusaktid 

Tallinna ettevõtluse- ja innovatsioonistrateegia 2014-2018
Tallinna Linnavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord"

Rahastatud taotlustega saate tutvuda www.tallinn.ee/est/mittetulundus


Ettevõtete ühendused, ülikoolid, ettevõtluse tugistruktuurid
Jaanus Vahesalu
jaanus.vahesalu(at)tallinnlv.ee

Noorte ettevõtlikkust toetavad projektid
Kätlin Viksne
katlin.viksne(at)tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 08.12.2014