AvalehtEttevõtjaleToetused › Mittetulundustegevuse...

Mittetulundustegevuse toetamine ettevõtluse valdkonnas


Tallinna Ettevõtlusamet võtab vastu mittetulundustegevuse toetuse taotlusi ettevõtluse valdkonnas. Taotlusvoorud on 2016. aastal järgnevad:

1. taotlusvoor (I poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 18. jaanuar 2016
2. taotlusvoor (I ja II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 28. märts 2016
3. taotlusvoor (II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 29. august 2016

Toetuse andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord. Toetuse andmisel lähtub amet 2016. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest (sh üldised lisatingimused Lisas 1 ja ettevõtlusvaldkonna lisatingimused Lisas 3). 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Taotlus (hiljem ka tegevus- ja kuluaruanne) esitatakse iseteeninduskeskkonna kaudu (iseteeninduskeskkonna kasutusjuhend).

Rahastatud taotlustega saate tutvuda www.tallinn.ee/est/mittetulundus.


Õigusaktid 

Tallinna Linnavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord"

Tallinna ettevõtluse- ja innovatsioonistrateegia 2014-2018

 

Kontakt:

Jaanus Vahesalu
Tel. 640 4425
Jaanus.Vahesalu@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 13.04.2016