Tallinna Ettevõtlusameti osalemine Euroopa Liidu projektides

Käimasolevad projektidcsm_IBSR_logo_EUflag_1000px_001a756769.jpg

Projekti nimi: Smart-up BSR - Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs 

Programm: Läänemere piirkonna programm
Partnerid: Projektis osaleb 14 partnerorganisatsiooni ning 23 vaatlejaliiget, sh Aalto Ülikool (juhtpartner), Tallinna Ettevõtlusamet, Aarhusi linn Taanist, Helsingi-Uusimaa regioon Soomest, Gdansk‑Gdynia-Sopoti regioon Poolast, Skåne regioon Rootsist, Brandenburgi liidumaa Saksamaalt, Läti Ülikool, Liepaja Ülikool Leedust, Klaipeda Teadus- ja Tehnoloogipark Lätist, ITMO Ülikool Venemaalt jt.

Projekti periood: 01.10.2017–30.09.2020

Projekti eelarve: 3,05 miljonit eurot ning Tallinna projekti eelarve on 168 500 eurot (ettevõtlusameti omafinantseering 25 275 eurot)

Projekti kirjeldus:  Projekt on suunatud piirkondliku võimekuse tõstmisele teadus- ja innovatsioonipoliitikate rakendamisel. Projekti juhtpartneri Aalto Ülikooli poolt on väljatöötatud Aalto Camp for Social Innovation (ACSI) meetod (põhineb avatud ja sotsiaalse innovatsiooni mudelil), mille abil teostatakse projekti raames Läänemere regiooni konkurentsivõimet tõstvaid tegevusi neljas sisuvaldkonnas: 1) tark linn; 2) terve elustiil; 3) kliimamuutused ja 4) ring- ja jagamismajandus.

Regionaalsete innovatsioonistrateegiate analüüsi järgselt toimuvad kuues riigis/linnas ACSI meetodil põhinevad innovatsioonilaborid, mille käigus genereeritakse, analüüsitakse ja testitakse uusi ideid ning lahendusi piirkondade konkurentsivõime kasvuks. Tallinna linn vastutab projekti raames targa linna (Smart City) innovatsioonilabori läbiviimise ning regiooni linnadele suunatud targa linna arendamise tegevuskava koostamise eest.

Projekti peamiste tulemustena luuakse uuendatud regionaalne innovatsioonistrateegia ning selle rakendamise teekaart igale projekti partnerile ning koostatakse võtmetegurite analüüs ja efektiivne metodoloogia koos juhendmaterjaliga regionaalse innovatsiooni ökosüsteemi arenguks.

Projekti kodulehekülg: (valmimisel)

Projekti kontakt Tallinna Ettevõtlusametis: Jaanus Vahesalu, Tallinna Ettevõtlusamet 

Läbiviidud projektid

Viimati muudetud: 29.12.2017