Eduard Vildele pühendatud etteütlus Tallinna päeval (15.05.15.)