„GeniUS mudeli rakendamine …“ koostööseminar (28.04.14.)