16.05 Eakate juubilaride õnnitlemine Kultuurikeskuses Kaja