6.06 Eakate juubilaride õnnitlemine Kultuurikeskuses Kaja