Merivälja Kooli uue võimla ja 14/15. õppeaasta pidulik avamine