19.09 Linnaosa vanema vastuvõtt septembrikuu juubilaridele