Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tunnustamine Raekojas (14.10)