20.11 Trammiliikluse taasavamisel rekonstrueeritud Pärnnu mnt-l