Juhtimiskonverents Tallinna haridusasutuste direktoritele 10.12